Nowości

19 grudnia 2022

ID 127969

Program Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 for Windows oferuje następujące funkcje i ulepszenia:

 1. Kontrola uruchamiania aplikacji:
  • Obsługuje serwerowe systemy operacyjne.
  • Kontroluje pobieranie sterowników i modułów DLL.
  • Zarządza listą obiektów zadania inwentaryzacji (moduły DLL i pliki skryptu).
  • Kontroluje obiekty w oparciu o nowe kryteria - według atrybutów certyfikatów elektronicznych i podpisów cyfrowych.
  • Generuje raport z testowego uruchamiania zablokowanych aplikacji.
  • Obsługuje dwa tryby działania: "Czarna lista" i "Biała lista".
  • Używa sumy kontrolnej SHA256 do kontroli i inwentaryzacji obiektów.
  • Kontroluje uruchamianie skryptów z interpretera PowerShell.
  • Używa magazynu zaufanych certyfikatów systemowych.
 2. Microsoft BitLocker Administration umożliwia szyfrowanie dysków twardych przy pomocy technologii BitLocker firmy Microsoft:
  • Zarządzaj zdalnie szyfrowaniem.
  • Monitoruj zaszyfrowane urządzenia.
  • Twórz raporty z szyfrowania urządzeń.
  • Przywróć dostęp do zaszyfrowanych urządzeń.
 3. Kaspersky Disk Encryption:
  • Obsługa wprowadzania danych uwierzytelniających w środowisku wykonawczym przed uruchomieniem systemu dla Agenta autoryzacji z użyciem klawiatury wirtualnej.
  • Obsługa trybu szyfrowania do szyfrowania tylko zajętego obszaru urządzenia.
  • Obsługa szyfrowania na tabletach (MS Surface w wersji 3 i 4).
 4. Kontrola uprawnień aplikacji:
  • Kontroluje dostęp aplikacji do urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.
 5. Kontrola sieci:
  • Konfiguruje reguły dostępu do zasobów sieciowych dla dodatkowych kategorii zasobów sieciowych.
 6. Kontrola urządzeń:
  • Zapisuje zdarzenia związane z usuwaniem i zapisywaniem plików na urządzeniach USB.
  • Generuje listę zaufanych sieci Wi-Fi w oparciu o następujące ustawienia: nazwa, rodzaj szyfrowania i typ autoryzacji.
  • Zarządza uprawnieniami dostępu użytkownika do zapisu i odczytu plików na płytach CD/DVD.
 7. Ochrona poczty:
  • Może usuwać i zmieniać nazwy określonych typów plików w archiwach.
 8. Kaspersky Security Network:
  • Wyświetla KSN jako powód decyzji dotyczącej metody przetworzenia obiektu w raportach Kaspersky Endpoint Security i raportach Kaspersky Security Center.
  • Wysyła zapytanie do KSN odnośnie reputacji wybranego pliku.
  • Wyświetla stan dostępności serwerów KSN dla komputerów klienckich z zainstalowanym programem Kaspersky Endpoint Security.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.