Naprawianie luk

19 grudnia 2022

ID 128112

Możesz naprawić lukę, instalując uaktualnienie systemu operacyjnego, zmieniając konfigurację aplikacji lub instalując łatkę dla aplikacji.

Wykryte luki mogą nie dotyczyć zainstalowanych aplikacji lecz ich kopii. Łatka może naprawić lukę tylko, jeśli zainstalowano aplikację.

W celu naprawy luki:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. W górnej części okna głównego aplikacji kliknij odnośnik Kwarantanna, aby otworzyć okno Pliki danych.
 3. W oknie Pliki danych wybierz zakładkę Luki.

  Zakładka Luki zawiera listę luk, które Kaspersky Endpoint Security wykrył podczas wykonywania zadania wykrywania luk.

 4. Na liście luk wybierz wpis odnoszący się do odpowiedniej luki.

  W dolnej części listy luk zostanie otwarta sekcja z informacjami o luce i zaleceniami dotyczącymi jej naprawy.

  Dla każdej wybranej luki dostępne są następujące informacje:

  • Nazwę aplikacji, w której została wykryta luka.
  • Wersja aplikacji, w której została wykryta luka.
  • Poziom zagrożenia luki.
  • Numer identyfikujący lukę.
  • Data i czas ostatniego wykrycia luki.
  • Zalecenia dotyczące naprawy luki (na przykład, odnośnik do strony z aktualizacjami systemu operacyjnego lub z łatką do aplikacji).
  • Odnośnik do strony z opisem luki.
 5. W celu zapoznania się ze szczegółowym opisem luki, należy kliknąć odnośnik Dodatkowe informacje, aby otworzyć stronę internetowa z opisem zagrożenia związanego z wybrana luką. Strona internetowa www.secunia.com umożliwia pobranie i zainstalowanie odpowiedniego uaktualnienia do bieżącej wersji aplikacji.
 6. Wybierz jeden z poniższych sposobów naprawy luki:
  • Jeśli dla aplikacji jest dostępna jedna lub więcej łatek, zainstaluj wymaganą łatkę, postępując zgodnie z instrukcjami znajdującymi się obok nazwy łatki.
  • Jeśli dostępne jest uaktualnienie systemu operacyjnego, zainstaluj je, postępując zgodnie z instrukcjami znajdującymi się obok nazwy uaktualnienia.

  Luka zostanie naprawiona po zainstalowaniu łatki lub uaktualnienia. Kaspersky Endpoint Security przydzieli luce stan określający, że została naprawiona. Wpis dotyczący naprawionej luki wyświetlany jest na liście luk w kolorze szarym.

 7. Jeśli w dolnej części okna nie ma informacji dotyczących wyeliminowania luki, możesz uruchomić zadanie Wykrywania luk ponownie po aktualizacji baz danych i modułów Kaspersky Endpoint Security. Ponieważ w trakcie skanowania systemu w poszukiwaniu luk Kaspersky Endpoint Security korzysta z baz danych luk, wpis dotyczący naprawionej luki może pojawić się po aktualizacji aplikacji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.