Tworzenie reguł dostępu do zaszyfrowanego pliku dla aplikacji

19 grudnia 2022

ID 123296

W celu utworzenia reguł dostępu do zaszyfrowanego pliku dla aplikacji:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W drzewie Konsoli administracyjnej, w folderze Zarządzane urządzenia otwórz folder z nazwą odpowiedniej grupy administracyjnej, dla której chcesz skonfigurować reguły dostępu do zaszyfrowanego pliku dla aplikacji.
 3. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
 4. Wybierz interesujący Cię profil.
 5. Otwórz okno Właściwości: <Nazwa profilu> za pomocą jednej z następujących metod:
  • Z otwartego menu kontekstowego profilu wybierz Właściwości.
  • Kliknij odnośnik Konfiguruj profil znajdujący się w prawej części obszaru roboczego Konsoli administracyjnej.
 6. W sekcji Szyfrowanie danych wybierz podsekcję Szyfrowanie plików i folderów.
 7. Z listy rozwijalnej Tryb szyfrowania wybierz element Domyślne reguły.

  Reguły dostępu są stosowane tylko w trybie Domyślne reguły. Po zastosowaniu reguł dostępu w trybie Domyślne reguły, jeśli zmienisz na tryb Pozostaw niezmienione, Kaspersky Endpoint Security będzie ignorował reguły dostępu. Wszystkie aplikacje będą miały dostęp do wszystkich zaszyfrowanych plików.

 8. W prawej części okna wybierz zakładkę Reguły dla aplikacji.
 9. Jeśli chcesz wybrać aplikacje wyłącznie z listy Kaspersky Security Center, kliknij przycisk Dodaj i z listy rozwijalnej wybierz element Aplikacje z listy Kaspersky Security Center.

  Zostanie otwarte okno Dodaj aplikacje z listy Kaspersky Security Center.

  Wykonaj następujące czynności:

  1. Określ filtry w celu zawężenia listy aplikacji w tabeli. W tym celu określ wartości parametrów Aplikacja, Producent i Okres dodania oraz wszystkich pól z sekcji Grupa.
  2. Kliknij przycisk Odśwież.

   Tabela wyświetla aplikacje, które odpowiadają stosowanym filtrom.

  3. W kolumnie Aplikacje zaznacz pola obok aplikacji, dla których chcesz utworzyć reguły dostępu do zaszyfrowanych plików.
  4. Z listy rozwijalnej Reguły dla aplikacji wybierz regułę, która będzie determinować dostęp aplikacji do zaszyfrowanych plików.
  5. Z listy rozwijalnej Działania dla aplikacji wybranych wcześniej wybierz działanie, jakie Kaspersky Endpoint Security podejmie na regułach dostępu do zaszyfrowanego pliku, które zostały wcześniej utworzone dla tych aplikacji.
  6. Kliknij OK.

  Szczegółowe informacje o regule dostępu do zaszyfrowanego pliku dla aplikacji pojawią się w tabeli, na zakładce Reguły dla aplikacji.

 10. Jeżeli chcesz ręcznie wybrać aplikacje, kliknij przycisk Dodaj i z listy rozwijalnej wybierz element Niestandardowe aplikacje.

  Zostanie otwarte okno Dodaj / modyfikuj nazwy plików wykonywalnych aplikacji.

  Wykonaj następujące czynności:

  1. W polu do wprowadzania danych wpisz nazwę lub listę nazw plików wykonywalnych, w tym ich rozszerzenia.

   Możesz także dodać nazwy plików wykonywalnych aplikacji z listy Kaspersky Security Center poprzez kliknięcie przycisku Dodaj z listy Kaspersky Security Center.

  2. Jeśli to konieczne, w polu Opis wprowadź opis listy aplikacji.
  3. Z listy rozwijalnej Reguły dla aplikacji wybierz regułę, która będzie determinować dostęp aplikacji do zaszyfrowanych plików.
  4. Kliknij OK.

  Szczegółowe informacje o regule dostępu do zaszyfrowanego pliku dla aplikacji pojawią się w tabeli, na zakładce Reguły dla aplikacji.

 11. W celu zapisania zmian kliknij OK.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.