Włączanie i wyłączanie modułu Kontrola systemu

19 grudnia 2022

ID 128207

Domyślnie moduł Kontrola systemu jest włączony i działa w trybie zalecanym przez specjalistów z Kaspersky. W razie konieczności możesz wyłączyć Kontrolę systemu.

Nie zaleca się wyłączać Kontroli systemu bez wyraźnej konieczności, ponieważ wpłynie to na działanie modułów ochrony. Moduły ochrony mogą żądać danych zebranych przez Kontrolę systemu, aby móc dokładniej zidentyfikować wykryte zagrożenie.

Istnieją dwa sposoby włączania i wyłączania Kontroli systemu:

W celu włączenia lub wyłączenia modułu Kontrola systemu w oknie głównym aplikacji, na zakładce Ochrona i kontrola:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Wybierz zakładkę Ochrona i kontrola.
 3. Kliknij sekcję Ochrona.

  Zostanie otwarta sekcja Ochrona.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz z informacjami o module Kontrola systemu, aby otworzyć menu kontekstowe.

  Zostanie otwarte menu wyboru działań.

 5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby włączyć Kontrolę systemu, wybierz Włącz.

   Ikona stanu modułu limitations_group_pict.bmp, wyświetlana w lewej części wiersza Kontrola systemu, zmieni się na ikonę trusted_group_pict.bmp.

  • Aby wyłączyć Kontrolę systemu, wybierz Wyłącz.

   Ikona stanu modułu trusted_group_pict.bmp, wyświetlana w lewej części wiersza Kontrola systemu, zmieni się na ikonę limitations_group_pict.bmp.

W celu włączenia lub wyłączenia modułu Kontrola systemu z poziomu okna ustawień aplikacji:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Ochrona antywirusowa wybierz moduł Kontrola systemu.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Kontrola systemu.

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby włączyć Kontrolę systemu, zaznacz pole Włącz moduł Kontrola systemu.
  • Aby wyłączyć Kontrolę systemu, usuń zaznaczenie z pola Włącz moduł Kontrola systemu.
 4. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.