Rozpakowywanie zaszyfrowanych pakietów

19 grudnia 2022

ID 128785

W celu rozpakowania zaszyfrowanego pakietu:

 1. Wybierz zaszyfrowany pakiet w dowolnym menedżerze plików. Kliknij go w celu uruchomienia Kreatora rozpakowywania.

  Zostanie otwarte okno Wprowadź hasło.

 2. Wprowadź hasło chroniące zaszyfrowany pakiet.
 3. W oknie Wprowadź hasło kliknij OK.

  Jeśli hasło zostało wpisane poprawnie, zostanie otwarte standardowe okno dialogowe Przeglądaj systemu Microsoft Windows.

 4. W oknie dialogowym Przeglądaj systemu Microsoft Windows wybierz folder docelowy dla rozpakowywania zaszyfrowanego pakietu i kliknij OK.

  Proces rozpakowywania zaszyfrowanego pakietu do folderu docelowego zostanie rozpoczęty.

Jeśli zaszyfrowany pakiet został wcześniej wypakowany do określonego folderu docelowego, istniejące w folderze pliki zostaną nadpisane plikami z zaszyfrowanego pakietu.

Jeśli anulujesz rozpakowywanie zaszyfrowanego pakietu, Kaspersky Endpoint Security wykona następujące działania:

 1. Zatrzyma proces deszyfrowania pakietu i zakończy wszystkie operacje kopiowania plików z zaszyfrowanego archiwum, jeśli takie operacje trwają.
 2. Usunie wszystkie pliki tymczasowe utworzone w trakcie deszyfrowania i rozpakowywania zaszyfrowanego pakietu, oraz pliki, które zostały już skopiowane z zaszyfrowanego pakietu do folderu docelowego.
 3. Powiadomi użytkownika o wymuszonym zakończeniu procesu wypakowywania szyfrowanego pakietu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.