Uzyskiwanie dostępu do zaszyfrowanych plików bez połączenia z Kaspersky Security Center

19 grudnia 2022

ID 128084

Instrukcje te są przeznaczone dla użytkowników komputerów klienckich z zainstalowanym Kaspersky Endpoint Security.

W celu uzyskania dostępu do zaszyfrowanych plików bez połączenia z Kaspersky Security Center:

 1. Podejmij próbę uzyskania dostępu do zaszyfrowanego pliku, którego potrzebujesz.

  Jeśli podczas próby uzyskania dostępu do pliku przechowywanego na lokalnym dysku komputera nie ma połączenia z Kaspersky Security Center, program Kaspersky Endpoint Security generuje plik żądania dostępu do wszystkich zaszyfrowanych plików przechowywanych na lokalnych dyskach komputera. Jeśli użytkownik próbuje uzyskać dostęp do pliku przechowywanego na dysku wymiennym, Kaspersky Endpoint Security generuje plik żądania dostępu do wszystkich zaszyfrowanych plików przechowywanych na dysku wymiennym. Zostanie otwarte okno Zablokowano dostęp do pliku.

 2. Wyślij plik zawierający żądanie dostępu do zaszyfrowanych plików do administratora sieci lokalnej. W tym celu wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby do administratora sieci lokalnej wysłać pocztą elektroniczną plik zawierający żądanie dostępu do zaszyfrowanych plików, kliknij przycisk Wyślij przez e-mail.
  • Aby zapisać plik zgłoszenia dostępu do zaszyfrowanych plików i dostarczyć go do administratora sieci LAN za pomocą innej metody, kliknij przycisk Zapisz.
 3. Uzyskaj plik klucza dostępu do zaszyfrowanych plików, który został utworzony i udostępniony przez administratora sieci lokalnej.
 4. Aktywuj klucz dostępu do zaszyfrowanych plików w jeden z następujących sposobów:
  • W dowolnym menedżerze plików wybierz plik klucza dostępu do zaszyfrowanych plików. Otwórz go, klikając go dwukrotnie.
  • Wykonaj następujące czynności:
   1. Otwórz okno główne Kaspersky Endpoint Security.
   2. Kliknij przycisk main_notification.

    Zostanie otwarte okno Zdarzenia.

   3. Wybierz zakładkę Stan dostępu do plików oraz urządzeń.

    Na tej zakładce znajduje się lista wszystkich zgłoszeń dostępu do zaszyfrowanych plików.

   4. Wybierz zgłoszenie, dla którego otrzymałeś plik klucza dostępu do zaszyfrowanych plików.
   5. Aby wczytać otrzymany plik klucza dostępu do zaszyfrowanych plików, kliknij Przeglądaj.

    Zostanie otwarte standardowe okno Wybierz plik klucza dostępu w Microsoft Windows.

   6. W standardowym oknie Wybierz plik klucza dostępu z Microsoft Windows wybierz plik z rozszerzeniem .kesdr dostarczony przez administratora i nazwę odpowiadającą nazwie pliku zgłoszenia dostępu.
   7. Kliknij przycisk Otwórz.
   8. W oknie Zdarzenia kliknij OK.

Jeśli podczas próby uzyskania dostępu do pliku przechowywanego na lokalnym dysku komputera generowany jest plik z żądaniem dostępu do zaszyfrowanych plików, program Kaspersky Endpoint Security nadaje uprawnienia dostępu do wszystkich zaszyfrowanych plików przechowywanych na lokalnych dyskach komputera. Jeśli podczas próby uzyskania dostępu do pliku przechowywanego na dysku wymiennym generowany jest plik żądania dostępu do zaszyfrowanych plików, program Kaspersky Endpoint Security nadaje uprawnienia dostępu do wszystkich zaszyfrowanych plików przechowywanych na dysku wymiennym. Aby mieć dostęp do zaszyfrowanych plików przechowywanych na innych dyskach wymiennych, należy uzyskać oddzielny plik klucza dostępu dla każdego dysku wymiennego.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.