Dodawanie polecenia usunięcia konta Agenta autoryzacji

19 grudnia 2022

ID 134405

W celu dodania polecenia usunięcia konta Agenta autoryzacji:

  1. W sekcji Ustawienia okna Właściwości: <Nazwa zadania zarządzania kontem Agenta autoryzacji> otwórz menu kontekstowe przycisku Dodaj i wybierz element Polecenie usunięcia konta.

    Zostanie otwarte okno Usuń konto użytkownika.

  2. W polu Konto użytkownika Windows okna Usuń konto użytkownika określ konto użytkownika systemu Microsoft Windows, w oparciu o które utworzone zostało konto Agenta autoryzacji, które chcesz usunąć. W tym celu ręcznie wpisz nazwę konta lub kliknij przycisk Wybierz.
  3. Jeśli ręcznie wprowadziłeś nazwę konta użytkownika systemu Microsoft Windows, kliknij przycisk Zezwól, aby określić identyfikatora zabezpieczeń (SID) konta użytkownika.

    Jeśli zdecydujesz się nie określać identyfikatora zabezpieczeń (SID) poprzez kliknięcie przycisku Zezwól, zostanie on określony w momencie wykonywania zadania na komputerze.

    Określenie numeru SID konta użytkownika systemu Microsoft Windows podczas dodawania polecenia usunięcia konta Agenta autoryzacji jest odpowiednie dla upewnienia się, że ręcznie wprowadzone konto użytkownika systemu Microsoft Windows jest poprawne. Jeśli wprowadzone konto użytkownika systemu Microsoft Windows nie istnieje lub należy do niezaufanej domeny, zadanie grupowe do zarządzania kontami Agenta autoryzacji zakończy się błędem.

  4. W oknie Usuń konto użytkownika kliknij OK.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.