Włączanie i wyłączanie modułu Ochrona poczty

19 grudnia 2022

ID 128208

Domyślnie moduł Ochrona poczty jest włączony i działa w trybie zalecanym przez ekspertów z Kaspersky. W razie konieczności możesz wyłączyć Ochronę poczty.

Istnieją dwa sposoby włączania i wyłączania komponentu:

W celu włączenia lub wyłączenia modułu Ochrona poczty w oknie głównym aplikacji, na zakładce Ochrona i kontrola:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Wybierz zakładkę Ochrona i kontrola.
 3. Kliknij sekcję Ochrona.

  Zostanie otwarta sekcja Ochrona.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz z informacjami o module Ochrona poczty, aby otworzyć menu kontekstowe.

  Zostanie otwarte menu wyboru działań.

 5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby włączyć moduł Ochrona poczty, wybierz z menu opcję Włącz.

   Ikona stanu modułu limitations_group_pict.bmp, wyświetlana w lewej części wiersza Ochrona poczty, zmieni się na ikonę trusted_group_pict.bmp.

  • Aby wyłączyć moduł Ochrona poczty, wybierz z menu opcję Wyłącz.

   Ikona stanu modułu trusted_group_pict.bmp, wyświetlana w lewej części wiersza Ochrona poczty, zmieni się na ikonę limitations_group_pict.bmp.

W celu włączenia lub wyłączenia modułu Ochrona poczty z poziomu okna ustawień aplikacji:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Ochrona antywirusowa wybierz podsekcję Ochrona poczty.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Ochrona poczty.

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeżeli chcesz włączyć Ochronę poczty, zaznacz pole Włącz moduł Ochrona poczty.
  • Jeżeli chcesz wyłączyć Ochronę poczty, usuń zaznaczenie z pola Włącz moduł Ochrona poczty.
 4. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

   

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.