Konfigurowanie maksymalnego czasu przechowywania plików w Kwarantannie i Kopii zapasowej

19 grudnia 2022

ID 128123

W celu skonfigurowania maksymalnego czasu przechowywania plików w Kwarantannie i Kopii zapasowej:

  1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
  2. W lewej części okna, w sekcji Ustawienia zaawansowane wybierz Raporty i pliki danych.
  3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Aby ograniczyć czas przechowywania plików w Kwarantannie i Kopii zapasowej, w prawej części okna, w sekcji Ustawienia Kwarantanny oraz Kopii zapasowej zaznacz pole Przechowuj obiekty nie dłużej niż. W polu po prawej stronie pola Przechowuj obiekty nie dłużej niż określ maksymalny czas przechowywania plików w Kwarantannie i Kopii zapasowej. Domyślnie czas ten wynosi 30 dni.
    • Aby anulować ograniczenie czasu przechowywania plików w Kwarantannie i Kopii zapasowej, w prawej części okna, w sekcji Ustawienia Kwarantanny oraz Kopii zapasowej odznacz pole Przechowuj obiekty nie dłużej niż.
  4. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.