Zarządzanie regułami Kontroli aplikacji

19 grudnia 2022

ID 39278

Domyślnie aktywność aplikacji jest kontrolowana przez reguły kontroli aplikacji zdefiniowane dla grupy zaufania, do której Kaspersky Endpoint Security przypisał aplikację przy jej pierwszym uruchomieniu. Jeżeli jest to konieczne, możesz zmodyfikować reguły kontroli aplikacji dla całej grupy zaufania, dla pojedynczej aplikacji lub grupy aplikacji znajdujących się w grupie zaufania.

Reguły kontroli aplikacji zdefiniowane dla pojedynczej aplikacji lub grupy aplikacji znajdujących się w grupie zaufania mają wyższy priorytet niż reguły kontroli aplikacji zdefiniowane dla grupy zaufania. Innymi słowy, jeżeli ustawienia reguł kontroli aplikacji dla pojedynczej aplikacji lub grupy aplikacji znajdujących się w grupie zaufania różnią się od ustawień reguł kontroli aplikacji dla grupy zaufania, moduł Kontrola uprawnień aplikacji będzie kontrolował aktywność aplikacji lub grupy aplikacji znajdujących się w grupie zaufania zgodnie z regułami kontroli aplikacji, które zostały dla nich zdefiniowane.

W tej sekcji:

Zmienianie reguł kontroli aplikacji dla grup zaufania i grup aplikacji

Modyfikowanie reguły kontroli aplikacji

Wyłączanie pobierania i aktualizacji reguł kontroli aplikacji z bazy danych Kaspersky Security Network

Wyłączanie dziedziczenia ograniczeń procesu nadrzędnego

Wykluczanie określonych akcji aplikacji z reguł kontroli aplikacji

Usuwanie przestarzałych reguł kontroli aplikacji

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.