Modyfikowanie obszaru ochrony modułu Ochrona plików

19 grudnia 2022

ID 123504

Obszar ochrony oznacza obiekty, które są skanowane przez moduł, gdy jest on włączony. Obszary ochrony różnych modułów mają odmienne właściwości. Lokalizacja i typ skanowanych plików to właściwości obszaru ochrony modułu Ochrona plików. Domyślnie Ochrona plików skanuje tylko potencjalnie infekowalne pliki uruchamiane z dysków twardych, dysków sieciowych lub nośników wymiennych.

W celu utworzenia obszaru ochrony:

 1. Otwórz okno ustawień aplikacji.
 2. W lewej części okna, w sekcji Ochrona antywirusowa wybierz podsekcję Ochrona plików.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Ochrona plików.

 3. W sekcji Poziom ochrony kliknij przycisk Ustawienia.

  Zostanie otwarte okno Ochrona plików.

 4. W oknie Ochrona plików przejdź na zakładkę Ogólne.
 5. W sekcji Typy plików określ typy plików, które mają być skanowane:
  • Jeżeli skanowane mają być wszystkie pliki, zaznacz pole Wszystkie pliki.
  • Jeżeli skanowaniu mają podlegać pliki o formatach najbardziej podatnych na infekcje, wybierz opcję Pliki skanowane według formatu.
  • Jeżeli skanowaniu mają podlegać pliki z rozszerzeniami najbardziej podatnymi na infekcje, zaznacz pole Pliki skanowane według rozszerzenia.

  Podczas wybierania typu skanowanych plików należy pamiętać, że:

  • Istnieją formaty plików (takie jak .txt), dla których prawdopodobieństwo zarażenia szkodliwym kodem i jego późniejszej aktywacji jest dość niskie. Istnieją jednak formaty zawierające lub mogące zawierać kod wykonywalny (na przykład .exe, .dll, .doc). Ryzyko przeniknięcia i aktywacji szkodliwego kodu w takich plikach jest bardzo wysokie.
  • Haker może przesłać na Twój komputer wirusa lub inne szkodliwe oprogramowanie w pliku wykonywalnym posiadającym rozszerzenie txt. Jeżeli wybrałeś opcję skanowania plików według rozszerzenia, taki plik zostanie pominięty podczas skanowania. Jeśli wybrałeś skanowanie plików według formatu, bez względu na rozszerzenie Ochrona plików przeanalizuje nagłówek pliku. Taka analiza może wykryć, że plik ma format .exe. Taki plik zostanie poddany szczegółowemu skanowaniu antywirusowemu.
 6. Na liście Obszar ochrony należy wykonać jedną z następujących czynności:
  • Jeśli chcesz dodać nowy obiekt do obszaru skanowania, kliknij przycisk Dodaj.
  • Jeżeli chcesz zmienić lokalizację obiektu, wybierz go z obszaru skanowania i kliknij przycisk Modyfikuj.

  Zostanie otwarte okno Określ obszar skanowania.

  • Jeżeli chcesz usunąć obiekt z listy skanowanych obiektów, wybierz go z listy i kliknij przycisk Usuń.

   Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia usunięcia obiektu.

 7. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeżeli chcesz dodać nowy obiekt do listy skanowanych lub zmienić lokalizację obiektu znajdującego się na liście, wybierz go w oknie Określ obszar skanowania i kliknij przycisk Dodaj.

   Wszystkie obiekty wybrane w oknie Określ obszar skanowania są wyświetlane w oknie Ochrona plików, na liście Obszar ochrony.

   Kliknij OK.

  • Jeżeli chcesz usunąć obiekt, kliknij przycisk Tak w oknie potwierdzenia usunięcia obiektu.
 8. Jeżeli to konieczne, powtórz kroki 6-7, aby dodać, przenieść lub usunąć obiekty z listy skanowanych.
 9. Aby wykluczyć obiekt z listy skanowanych, na liście Obszar ochrony usuń zaznaczenie z pola znajdującego się obok niego. Obiekt zostaje wykluczony ze skanowania, ale nadal znajduje się na liście.
 10. W oknie Ochrona plików kliknij OK.
 11. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.

   

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.