Tạo một quy tắc giải mã

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123295

Để tạo một quy tắc giải mã:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong thư mục Quản lý thiết bị của cây Bảng điều khiển Quản trị, mở thư mục với tên của nhóm quản trị mà bạn muốn tạo một danh sách các tập tin được giải mã.
 3. Trong không gian làm việc, chọn thẻ Chính sách.
 4. Chọn chính sách cần thiết.
 5. Mở cửa sổ Thuộc tính: <Tên chính sách> sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
  • Trong menu ngữ cảnh của chính sách, chọn Thuộc tính.
  • Nhấn vào liên kết Thiết lập chính sách được đặt ở phần bên phải của không gian làm việc của Bảng điều khiển Quản trị.
 6. Trong mục Mã hóa dữ liệu, chọn mục con Mã hóa các tập tin và các thư mục.
 7. Ở phần bên phải của cửa sổ, chọn thẻ Giải mã.
 8. Trong danh sách thả xuống Chế độ mã hóa, chọn mục Quy tắc mặc định.
 9. Trên thẻ Giải mã, nhấn nút Thêm, và trong danh sách thả xuống chọn một trong các đề mục sau:
  1. Chọn mục Các thư mục được xác định trước để thêm tập tin từ các thư mục của hồ sơ người dùng cục bộ theo khuyến nghị của các chuyên gia Kaspersky vào quy tắc giải mã.

   Cửa sổ Chọn các thư mục được xác định trước sẽ được mở ra.

  2. Chọn đề mục Lọc tùy chỉnh để thêm một đường dẫn thư mục được nhập thủ công vào quy tắc giải mã.

   Cửa sổ Thêm thư mục tùy chỉnh sẽ được mở ra.

  3. Chọn đề mục Các tập tin có phần mở rộng để thêm các phần mở rộng tập tin vào quy tắc giải mã. Kaspersky Endpoint Security sẽ không mã hóa các tập tin với phần mở rộng được quy định trên tất cả các ổ đĩa cục bộ của máy tính.

   Cửa sổ Thêm / chỉnh sửa danh sách các phần mở rộng tập tin sẽ được mở ra.

  4. Chọn đề mục Các tập tin có phần mở rộng theo nhóm để thêm các nhóm phần mở rộng tập tin vào quy tắc giải mã. Kaspersky Endpoint Security sẽ không mã hóa các tập tin với phần mở rộng được liệt kê trong nhóm phần mở rộng này trên tất cả các ổ đĩa cục bộ của máy tính.

   Cửa sổ Lựa chọn nhóm của phần mở rộng tập tin sẽ được mở ra.

 10. Để lưu thay đổi của bạn, trong cửa sổ Thuộc tính: <Tên chính sách>, nhấn OK.
 11. Áp dụng chính sách.

  Xem Hướng dẫn dành cho Quản trị viên Kaspersky Security Center để biết chi tiết về việc áp dụng các chính sách Kaspersky Security Center.

Nếu tập tin này đã được thêm vào quy tắc mã hóa và quy tắc giải mã, Kaspersky Endpoint Security sẽ không mã hóa tập tin này nếu nó chưa được mã hóa, và giải mã tập tin này nếu nó đã được mã hóa.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.