Bật và tắt Kiểm soát web

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128051

Theo mặc định, Kiểm soát web sẽ được bật. Bạn có thể tắt Kiểm soát web nếu cần thiết.

Có hai cách để bật hoặc tắt thành phần này:

Để bật hoặc tắt Kiểm soát web trên thẻ Bảo vệ và Kiểm soát của cửa sổ chính của ứng dụng:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Chọn thẻ Bảo vệ và Kiểm soát.
 3. Nhấn vào mục Bảng kiểm soát.

  Mục Bảng kiểm soát sẽ được mở ra.

 4. Nhấn phải chuột để gọi menu ngữ cảnh của dòng có chứa thông tin về thành phần Kiểm soát web.

  Một menu để chọn hành động đối với thành phần sẽ được mở ra.

 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để bật Kiểm soát web, chọn Bắt đầu trong menu.
  • Để tắt Kiểm soát web, chọn Dừng trong menu.

Để bật hoặc tắt Kiểm soát web từ cửa sổ cấu hình ứng dụng:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Ở phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảng kiểm soát, chọn mục con Kiểm soát web.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Kiểm soát web sẽ được hiển thị.

 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn muốn bật Kiểm soát web, chọn hộp kiểm Bật Kiểm soát web.
  • Nếu bạn muốn tắt Kiểm soát web, xóa hộp kiểm Bật Kiểm soát web.

  Nếu Kiểm soát web bị tắt, Kaspersky Endpoint Security sẽ không kiểm soát việc truy cập đến các tài nguyên web.

 4. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.