Bật và tắt Chống virus cho thư điện tử

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128208

Theo mặc định, Chống virus cho thư điện tử sẽ được bật và chạy trong một chế độ được khuyến nghị bởi các chuyên gia của Kaspersky. Bạn có thể tắt Chống virus cho thư điện tử nếu cần thiết.

Có hai cách để bật hoặc tắt thành phần này:

Để bật hoặc tắt Chống virus cho thư điện tử trên thẻ Bảo vệ và Kiểm soát của cửa sổ chính của ứng dụng:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Chọn thẻ Bảo vệ và Kiểm soát.
 3. Nhấn vào mục Bảo vệ.

  Mục Bảo vệ sẽ được mở ra.

 4. Nhấn phải chuột để gọi menu ngữ cảnh của dòng có chứa thông tin về thành phần Chống virus cho thư điện tử.

  Một menu để chọn hành động đối với thành phần sẽ được mở ra.

 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để bật Chống virus cho thư điện tử, chọn Bắt đầu trong menu.

   Biểu tượng trạng thái của thành phần limitations_group_pict.bmp, được hiển thị ở bên trái của dòng Chống virus cho thư điện tử sẽ được chuyển sang biểu tượng trusted_group_pict.bmp.

  • Để tắt Chống virus cho thư điện tử, chọn Dừng trong menu.

   Biểu tượng trạng thái của thành phần trusted_group_pict.bmp, được hiển thị ở bên trái của dòng Chống virus cho thư điện tử sẽ được chuyển sang biểu tượng limitations_group_pict.bmp.

Để bật hoặc tắt Chống virus cho thư điện tử từ cửa sổ cấu hình ứng dụng:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Chống virus cho thư điện tử.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Chống virus cho thư điện tử sẽ được hiển thị.

 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn muốn bật Chống virus cho thư điện tử, chọn hộp kiểm Bật Chống virus cho thư điện tử.
  • Nếu bạn muốn tắt Chống virus cho thư điện tử, xóa hộp kiểm Bật Chống virus cho thư điện tử.
 4. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

   

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.