Cài đặt ứng dụng từ xa sử dụng Trình Quản lý Thiết lập Trung tâm Hệ thống

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 132945

Các hướng dẫn này dành cho Trình Quản lý Thiết lập Trung tâm Hệ thống 2012 R2.

Để cài đặt từ xa một ứng dụng sử dụng Trình Quản lý Thiết lập Trung tâm Hệ thống:

 1. Mở bảng điều khiển của Trình Quản lý Thiết lập.
 2. Trong phần bên phải của bảng điều khiển, trong mục Quản lý ứng dụng, chọn Gói.
 3. Trong phần trên của bảng điều khiển, trong bảng kiểm soát, nhấn nút Tạo gói.

  Việc này sẽ bắt đầu Trình hướng dẫn Ứng dụng và Gói tin Mới.

 4. Trong Trình hướng dẫn Ứng dụng và Gói tin Mới:
  1. Trong mục Gói:
   • Trong trường Tên, nhập tên của gói cài đặt.
   • Trong trường Thư mục nguồn, nhập đường dẫn đến thư mục chứa gói phân phối của Kaspersky Endpoint Security.
  2. Trong mục Kiểu ứng dụng, chọn Ứng dụng tiêu chuẩn.
  3. Trong mục Ứng dụng tiêu chuẩn:
   • Trong trường Tên, nhập tên đặc trưng cho gói cài đặt (ví dụ, tên ứng dụng bao gồm cả phiên bản).
   • Trong trường Dòng lệnh, nhập tùy chọn cài đặt của Kaspersky Endpoint Security từ dòng lệnh.
   • Nhấn nút Duyệt để nhập đường dẫn đến tập tin thực thi của ứng dụng.
   • Đảm bảo danh sách Chế độ thực thi có mục Chạy với quyền quản trị viên được chọn.
  4. Trong mục Yêu cầu:
   • Chọn hộp kiểm Bắt đầu một ứng dụng khác trước nếu bạn muốn một ứng dụng khác được khởi chạy trước khi cài đặt Kaspersky Endpoint Security.

    Chọn ứng dụng từ danh sách thả xuống Ứng dụng hoặc nhập đường dẫn đến tập tin thực thi của ứng dụng này với nút Duyệt.

   • Chọn tùy chọn Ứng dụng này chỉ có thể được bắt đầu trên các nền tảng được quy định trong mục Yêu cầu nền tảng nếu bạn muốn ứng dụng chỉ được cài đặt trong các hệ điều hành được quy định.

    Ở danh sách dưới đây, chọn hộp kiểm đối diện các hệ điều hành sẽ có thể cài đặt Kaspersky Endpoint Security.

   Bước này là không bắt buộc.

  5. Trong mục Tóm tắt, kiểm tra tất cả các giá trị được nhập của cấu hình và nhấn Tiếp theo.

  Gói cài đặt được tạo sẽ xuất hiện trong mục Gói trong danh sách các gói cài đặt khả dụng.

 5. Trong menu ngữ cảnh của gói cài đặt, chọn Triển khai.

  Việc này sẽ bắt đầu Trình hướng dẫn Triển khai.

 6. Trong Trình hướng dẫn Triển khai:
  1. Trong mục Chung:
   • Trong trường Phần mềm, nhập tên đặc trưng của gói cài đặt hoặc chọn gói cài đặt từ danh sách với nút Duyệt.
   • Trong trường Nhóm, nhập tên của nhóm máy tính mà trên đó sẽ cài đặt ứng dụng, hoặc chọn nhóm này với nút Duyệt.
  2. Trong mục Chứa, bổ sung các điểm phân phối (để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu trợ giúp cho Trình Quản lý Thiết lập Trung tâm Hệ thống).
  3. Nếu cần thiết, nhập giá trị cho các cấu hình khác trong Trình hướng dẫn Triển khai. Các cấu hình này là không bắt buộc để cài đặt từ xa Kaspersky Endpoint Security.
  4. Trong mục Tóm tắt, kiểm tra tất cả các giá trị được nhập của cấu hình và nhấn Tiếp theo.

  Sau khi Trình hướng dẫn Triển khai đã kết thúc, một tác vụ sẽ được tạo để cài đặt từ xa Kaspersky Endpoint Security.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.