Thay đổi mức độ ưu tiên của một quy tắc gói tin mạng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133745

Mức độ ưu tiên của một quy tắc gói tin mạng được quyết định bởi vị trí của nó trong danh sách các quy tắc gói tin mạng. Những quy tắc cho gói tin mạng cao nhất trong danh sách quy tắc gói tin mạng sẽ có ưu tiên cao nhất.

Các quy tắc gói tin mạng được tạo thủ công sẽ được thêm vào cuối danh sách các quy tắc gói tin mạng và có mức ưu tiên thấp nhất.

Tường lửa thực thi các quy tắc theo thứ tự xuất hiện trong danh sách quy tắc gói tin mạng, từ trên xuống dưới. Theo mỗi quy tắc gói tin mạng được xử lý áp dụng cho một kết nối mạng cụ thể, Tường lửa sẽ cho phép hoặc chặn truy cập mạng đến địa chỉ và cổng được ghi trong cấu hình của kết nối mạng này.

Để thay đổi mức độ ưu tiên của quy tắc gói tin mạng:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Tường lửa.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Tường lửa sẽ được hiển thị.

 3. Nhấn nút Những quy tắc cho gói tin mạng.

  Cửa sổ Tường lửa sẽ được mở ra thẻ Những quy tắc cho gói tin mạng.

 4. Trong danh sách, chọn quy tắc gói tin mạng có mức độ ưu tiên mà bạn muốn thay đổi.
 5. Sử dụng các nút Di chuyển lên và Di chuyển xuống để di chuyển quy tắc gói tin mạng đó đến vị trí mong muốn trong danh sách các quy tắc gói tin mạng.
 6. Nhấn OK.
 7. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.