Apparaten op basis van het apparaatmodel of -ID toevoegen aan de lijst Vertrouwd

26 februari 2021

ID 123284

Wanneer een apparaat wordt toegevoegd aan de lijst met vertrouwde apparaten, wordt de toegang tot het apparaat standaard verleend aan alle gebruikers (de groep van gebruikers genaamd ‘Iedereen’).

Zo voegt u apparaten op basis van het apparaatmodel of -ID toe aan de lijst Vertrouwd:

 1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
 2. Open in de map Beheerde apparaten in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waarvoor u een lijst met vertrouwde apparaten wilt aanmaken.
 3. Selecteer in de werkruimte het tabblad Beleid.
 4. Selecteer het noodzakelijke beleid.
 5. Open het venster Eigenschappen: <naam van beleid> op een van de volgende manieren:
  • Selecteer in het contextmenu van het beleid de optie Eigenschappen.
  • Klik op de koppeling Beleid configureren rechts in de werkruimte van de Beheerconsole.
 6. Selecteer in het gedeelte Endpoint-controle het subgedeelte Apparaatcontrole.
 7. Selecteer rechts in het venster het tabblad Vertrouwde apparaten.
 8. Klik op de knop Toevoegen.

  Het contextmenu van de knop wordt geopend.

 9. Doe in het contextmenu van de knop Toevoegen een van het volgende:
  • Selecteer de knop Apparaten per ID als u apparaten met bekende unieke ID’s wilt selecteren die u aan de lijst met vertrouwde apparaten wilt toevoegen.
  • Selecteer de optie Apparaten per model als u vertrouwde apparaten waarvan het VID (Vendor ID) en het PID (Product ID) bekend zijn aan de lijst wilt toevoegen.
 10. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Apparaattype in het geopende venster het type van apparaten dat in de onderstaande tabel moet worden weergegeven.
 11. Klik op de knop Vernieuwen.

  In de tabel ziet u een lijst met apparaten waarvan de apparaat-ID’s en / of -modellen bekend zijn en die tot het selecteerde type in de vervolgkeuzelijst Apparaattype behoren.

 12. Schakel de selectievakjes naast de namen van de apparaten in die u aan de lijst met vertrouwde apparaten wilt toevoegen.
 13. Klik op de knop Selecteren.

  Het venster Gebruikers of groepen selecteren wordt in Microsoft Windows geopend.

 14. In het venster Gebruikers of groepen selecteren in Microsoft Windows geeft u gebruikers en/of groepen van gebruikers op waarvoor Kaspersky Endpoint Security de geselecteerde apparaten als vertrouwd herkent.

  De namen van opgegeven gebruikers en/of groepen van gebruikers in het venster Selecteer gebruikers en / of groepen van gebruikers van Microsoft Windows worden in het veld Sta toe aan gebruikers en/of groepen van gebruikers weergegeven.

 15. Klik op OK.

  Regels met parameters van de toegevoegde vertrouwde apparaten verschijnen in de tabel op het tabblad Vertrouwde apparaten.

 16. Klik op OK of Toepassen om de wijzigingen toe te passen.

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.