Giải mã các tập tin trên ổ đĩa cục bộ trên máy tính

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123294

Để giải mã các tập tin trên ổ đĩa cục bộ:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong thư mục Quản lý thiết bị của cây Bảng điều khiển Quản trị, mở thư mục với tên của nhóm quản trị mà bạn muốn thiết lập việc giải mã các tập tin trên ổ đĩa cục bộ.
 3. Trong không gian làm việc, chọn thẻ Chính sách.
 4. Chọn chính sách cần thiết.
 5. Mở cửa sổ Thuộc tính: <Tên chính sách> sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
  • Trong menu ngữ cảnh của chính sách, chọn Thuộc tính.
  • Nhấn vào liên kết Thiết lập chính sách được đặt ở phần bên phải của không gian làm việc của Bảng điều khiển Quản trị.
 6. Trong mục Mã hóa dữ liệu, chọn mục con Mã hóa các tập tin và các thư mục.
 7. Ở phần bên phải của cửa sổ, chọn thẻ Mã hóa.
 8. Xóa các tập tin và thư mục mà bạn muốn giải mã khỏi danh sách mã hóa. Để làm việc này, chọn các tập tin và chọn mục Xóa quy tắc và giải mã tập tin trong menu ngữ cảnh của nút Gỡ bỏ.

  Bạn có thể xóa vài tập tin một lúc từ danh sách mã hóa. Để làm việc này, trong khi giữ phím CTRL, chọn các tập tin mà bạn cần bằng cách nhấn trái chuột lên chúng và chọn mục Xóa quy tắc và giải mã tập tin trong menu ngữ cảnh của nút Gỡ bỏ.

  Các tập tin và thư mục được xóa khỏi danh sách mã hóa sẽ tự động được thêm vào danh sách giải mã.

 9. Tạo một danh sách giải mã tập tin.
 10. Để lưu thay đổi của bạn, trong cửa sổ Thuộc tính: <Tên chính sách>, nhấn OK.
 11. Áp dụng chính sách.

Xem Hướng dẫn dành cho Quản trị viên Kaspersky Security Center để biết chi tiết về việc áp dụng các chính sách Kaspersky Security Center.

Ngay khi chính sách này được áp dụng, Kaspersky Endpoint Security sẽ giải mã các tập tin được mã hóa được thêm vào danh sách giải mã.

Kaspersky Endpoint Security sẽ giải mã các tập tin được mã hóa nếu tham số của chúng (đường dẫn tập tin / tên tập tin / phần mở rộng tập tin) được thay đổi để khớp với tham số của các đối tượng được thêm vào danh sách giải mã.

Kaspersky Endpoint Security sẽ hoãn việc giải mã các tập tin đang mở cho đến khi chúng đã được đóng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.