Tạo quy tắc truy cập tập tin được mã hóa cho ứng dụng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123296

Để tạo quy tắc truy cập tập tin được mã hóa cho ứng dụng:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong thư mục Quản lý thiết bị của cây Bảng điều khiển Quản trị, mở thư mục với tên của nhóm quản trị mà bạn muốn thiết lập quy tắc truy cập tập tin được mã hóa cho ứng dụng.
 3. Trong không gian làm việc, chọn thẻ Chính sách.
 4. Chọn chính sách cần thiết.
 5. Mở cửa sổ Thuộc tính: <Tên chính sách> sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
  • Trong menu ngữ cảnh của chính sách, chọn Thuộc tính.
  • Nhấn vào liên kết Thiết lập chính sách được đặt ở phần bên phải của không gian làm việc của Bảng điều khiển Quản trị.
 6. Trong mục Mã hóa dữ liệu, chọn mục con Mã hóa các tập tin và các thư mục.
 7. Trong danh sách thả xuống Chế độ mã hóa, chọn mục Quy tắc mặc định.

  Quy tắc truy cập sẽ chỉ được áp dụng trong chế độ Quy tắc mặc định. Sau khi đã áp dụng quy tắc truy cập trong chế độ Quy tắc mặc định, nếu bạn chuyển sang chế độ Giữ lại không thay đổi, Kaspersky Endpoint Security sẽ bỏ qua tất cả các quy tắc truy cập. Mọi ứng dụng sẽ có thể truy cập tất cả các tập tin được mã hóa.

 8. Ở phần bên phải của cửa sổ, chọn thẻ Quy tắc cho ứng dụng.
 9. Nếu bạn muốn chỉ chọn ứng dụng từ danh sách Kaspersky Security Center, nhấn nút Thêm và trong danh sách thả xuống chọn mục Các ứng dụng từ danh sách của Kaspersky Security Center.

  Cửa sổ Thêm các ứng dụng vào danh sách Kaspersky Security Center sẽ được mở ra.

  Làm các bước sau:

  1. Quy định bộ lọc để rút ngắn danh sách ứng dụng trong bảng. Để làm điều này, nhập giá trị của các tham số Ứng dụng, Nhà cung cấp, và Thời gian thêm vào, và tất cả các hộp kiểm từ mục Nhóm.
  2. Nhấn vào nút Làm mới.

   Bảng này liệt kê các ứng dụng khớp với bộ lọc được áp dụng.

  3. Trong cột Ứng dụng, chọn các hộp kiểm đối diện ứng dụng mà bạn muốn tạo quy tắc truy cập tập tin được mã hóa cho chúng.
  4. Trong danh sách thả xuống Quy tắc cho ứng dụng, chọn quy tắc xác định quyền truy cập của ứng dụng đến các tập tin được mã hóa.
  5. Trong danh sách thả xuống Hành động cho ứng dụng đã được chọn trước đó, chọn hành động được thực thi bởi Kaspersky Endpoint Security đối với các quy tắc truy cập tập tin được mã hóa đã được tạo từ trước cho các ứng dụng này.
  6. Nhấn OK.

  Chi tiết của quy tắc truy cập tập tin được mã hóa cho các ứng dụng sẽ được hiển thị trong bảng trên thẻ Quy tắc cho ứng dụng.

 10. Nếu bạn muốn chọn thủ công các ứng dụng, hãy nhấn nút Thêm, và trong danh sách thả xuống chọn mục Các ứng dụng tùy chỉnh.

  Cửa sổ Thêm / chỉnh sửa tên của các tập tin thực thi ứng dụng sẽ được mở ra.

  Làm các bước sau:

  1. Trong trường nhập liệu, nhập tên hoặc danh sách tên của các tập tin thực thi của các ứng dụng, bao gồm phần mở rộng của chúng.

   Bạn cũng có thể bổ sung tên của các tập tin thực thi của các ứng dụng từ danh sách của Kaspersky Security Center bằng cách nhấn nút Thêm từ danh sách Kaspersky Security Center.

  2. Nếu cần thiết, trong trường Mô tả, nhập mô tả cho danh sách ứng dụng này.
  3. Trong danh sách thả xuống Quy tắc cho ứng dụng, chọn quy tắc xác định quyền truy cập của ứng dụng đến các tập tin được mã hóa.
  4. Nhấn OK.

  Chi tiết của quy tắc truy cập tập tin được mã hóa cho các ứng dụng sẽ được hiển thị trong bảng trên thẻ Quy tắc cho ứng dụng.

 11. Nhấn OK để lưu thay đổi.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.