Het programma vanaf de opdrachtregel installeren

26 februari 2021

ID 123468

U kunt Kaspersky Endpoint Security via de opdrachtregel installeren in een van de volgende modi:

 • In de interactieve modus via de Installatiewizard van het programma.
 • In de stille modus. Nadat de installatie in de stille modus is gestart, is uw assistentie tijdens het installatieproces niet meer vereist. Gebruik de sleutels /s en /qn om het programma in de stille modus te installeren.

Zo installeert u het programma installeren of upgradet u de programmaversie:

 1. Voer de interpreter van de opdrachtregel (cmd.exe) uit als een beheerder.
 2. Ga naar de map waar het distributiepakket van Kaspersky Endpoint Security is opgeslagen.
 3. Voer de volgende opdracht uit:

  setup_kes.exe /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 [/pKSN=1|0] [/pALLOWREBOOT=1|0] [/pADDLOCAL=<onderdeel>] [/pSKIPPRODUCTCHECK=1|0] [/pSKIPPRODUCTUNINSTALL=1|0] [/pKLLOGIN=<gebruikersnaam> /pKLPASSWD=<wachtwoord> /pKLPASSWDAREA=<wachtwoordbereik>] [/pENABLETRACES=1|0 /pTRACESLEVEL=<tracingniveau>] /s

  of

  msiexec /i <naam van distributiepakket> EULA=1 PRIVACYPOLICY=1 [KSN=1|0] [ALLOWREBOOT=1|0] [ADDLOCAL=<onderdeel>] [SKIPPRODUCTCHECK=1|0] [SKIPPRODUCTUNINSTALL=1|0] [KLLOGIN=<gebruikersnaam> KLPASSWD=<wachtwoord> KLPASSWDAREA=<wachtwoordbereik>] [ENABLETRACES=1|0 TRACESLEVEL=<tracingniveau>] /qn

  EULA

  Aanvaarding of weigering van de voorwaarden van de Gebruiksrechtovereenkomst. Beschikbare waarden:

  • 1 – Aanvaarding van de voorwaarden van de Gebruiksrechtovereenkomst.
  • 0 – Weigering van de voorwaarden van de Gebruiksrechtovereenkomst.

   De tekst van de Gebruiksrechtovereenkomst vindt u in het distributiepakket van Kaspersky Endpoint Security. U moet akkoord gaan met de voorwaarden van Gebruiksrechtovereenkomst om het programma te installeren of de versie van het programma te upgraden.

  PRIVACYPOLICY

  Aanvaarding of weigering van het Privacybeleid. Beschikbare waarden:

  • 1 – Aanvaarding van het Privacybeleid.
  • 0 – Weigering van het Privacybeleid.

   De tekst van het Privacybeleid wordt bij het distributiepakket van Kaspersky Endpoint Security meegeleverd. U moet akkoord gaan met het Privacybeleid om het programma te installeren of een upgrade voor de programmaversie uit te voeren.

  KSN

  Aanvaarding of weigering van deelname aan Kaspersky Security Network (KSN). Als geen waarde voor deze parameter is ingesteld, wordt u door Kaspersky Endpoint Security gevraagd of u al dan niet wilt deelnemen aan KSN wanneer Kaspersky Endpoint Security voor het eerst wordt gestart. Beschikbare waarden:

  • 1 – Aanvaarding van de deelname aan KSN.
  • 0 – Weigering van de deelname aan KSN (standaardwaarde).

   Het distributiepakket van Kaspersky Endpoint Security is geoptimaliseerd voor gebruik met Kaspersky Security Network. Als u ervoor hebt gekozen om niet deel te nemen aan Kaspersky Security Network, moet u Kaspersky Endpoint Security meteen na de installatie bijwerken.

  ALLOWREBOOT

  Computer automatisch opnieuw opstarten, indien nodig na de installatie of upgrade van het programma. Beschikbare waarden:

  • 1 – Computer automatisch opnieuw opstarten, indien nodig.
  • 0 – Computer niet automatisch opnieuw opstarten (standaardwaarde).

   Opnieuw opstarten is niet nodig bij de installatie van Kaspersky Endpoint Security. Opnieuw opstarten is alleen nodig als u incompatibele programma's moet verwijderen alvorens u de installatie kunt starten. De computer opnieuw opstarten is mogelijk ook vereist wanneer u de programmaversie updatet.

  ADDLOCAL

  Selecteer extra onderdelen die u wilt installeren. Standaard zijn alle programmaonderdelen voor installatie geselecteerd behalve de volgende: BadUSB Attack Prevention, File Level Encryption, Full Disk Encryption, Beheer van BitLocker en KATA Endpoint Sensor. Beschikbare waarden:

  • MSBitLockerFeature. Het onderdeel BitLocker Manager wordt geïnstalleerd.
  • AntiAPTFeature. Het onderdeel KATA Endpoint Sensor wordt geïnstalleerd.

  SKIPPRODUCTCHECK

  Controleer op incompatibele software. De lijst met incompatibele software vindt u in het bestand incompatible.txt in het distributiepakket. Beschikbare waarden:

  • 1 – De controle op incompatibele software is ingeschakeld (standaardwaarde).
  • 0 – De controle op incompatibele software is uitgeschakeld.

  SKIPPRODUCTUNINSTALL

  Verwijder automatisch gevonden incompatibele software. Beschikbare waarden:

  • 1 – Kaspersky Endpoint Security probeert incompatibele software te verwijderen (standaardwaarde).
  • 0 – De automatische verwijdering van incompatibele software is niet toegestaan.

  KLLOGIN

  Stel de gebruikersnaam voor toegang tot functies en instellingen van Kaspersky Endpoint Security in (het onderdeel Wachtwoordbeveiliging). De gebruikersnaam wordt samen met de parameters KLPASSWD en KLPASSWDAREA.ingesteld. De standaard gebruikersnaam is KLAdmin.

  KLPASSWD

  Geef een wachtwoord op voor de toegang tot functies en instellingen van Kaspersky Endpoint Security (het wachtwoord wordt samen de parameters KLLOGIN en KLPASSWDAREA opgegeven).

  Als u wel een wachtwoord hebt opgegeven maar geen gebruikersnaam bij de parameter KLLOGIN, wordt de gebruikersnaam ‘KLAdmin’ standaard gebruikt.

  KLPASSWDAREA

  Geef het bereik van het wachtwoord op voor toegang tot functies en instellingen van Kaspersky Endpoint Security. Wanneer een gebruiker een actie uit dit bereik probeert uit te voeren, wordt de gebruiker door Kaspersky Endpoint Security gevraagd om de accountgegevens in te voeren (de parameters KLLOGIN en KLPASSWD). Gebruik het teken ';' om meerdere waarden op te geven. Beschikbare waarden:

  • SET – voor het wijzigen van de programma-instellingen.
  • EXIT – voor het afsluiten van het programma.
  • DISPROTECT – voor het uitschakelen van beschermingsonderdelen en het stoppen van scantaken.
  • DISPOLICY – voor het uitschakelen van het Kaspersky Security Center-beleid.
  • UNINST – voor het verwijderen van het programma op de computer.
  • DISCTRL – voor het uitschakelen van de controle-onderdelen.
  • REMOVELIC – voor het verwijderen van de licentie.
  • REPORTS – voor het bekijken van rapporten.

  ENABLETRACES

  Programmatraces inschakelen of uitschakelen. Nadat Kaspersky Endpoint Security is gestart, worden de tracebestanden opgeslagen in de map %ProgramData%/Kaspersky Lab. Beschikbare waarden:

  • 1 – traces zijn ingeschakeld.
  • 0 – traces zijn uitgeschakeld (standaardwaarde).

  TRACESLEVEL

  Detailniveau van tracing. Beschikbare waarden:

  • 100 (kritiek). Alleen berichten over kritieke fouten.
  • 200 (hoog). Berichten over alle fouten, inclusief onherstelbare fouten.
  • 300 (diagnostisch). Berichten over alle fouten en een selectie van berichten met waarschuwingen.
  • 400 (belangrijk). Alle waarschuwingen en berichten over normale en kritieke fouten en een selectie van berichten met aanvullende informatie.
  • 500 (normaal). Alle waarschuwingen en berichten over normale en kritieke fouten en ook berichten met gedetailleerde informatie over de werking van het programma in de normale modus (standaardwaarde).
  • 600 (laag). Alle mogelijke berichten.

  Voorbeeld:

  setup.exe /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 /pKSN=1 /pALLOWREBOOT=1 /s

  msiexec /i kes_win.msi EULA=1 PRIVACYPOLICY=1 KSN=1 KLLOGIN=Admin KLPASSWD=Wachtwoord KLPASSWDAREA=EXIT;DISPOLICY;UNINST /qn

  setup.exe /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 /pKSN=1 /pENABLETRACES=1 /pTRACESLEVEL=600 /s

Na de installatie van het programma activeert Kaspersky Endpoint Security de evaluatielicentie tenzij u een activatiecode in het bestand setup.ini hebt opgegeven. Een evaluatielicentie heeft doorgaans een korte gebruiksduur. Wanneer de evaluatielicentie verloopt, worden alle functies van Kaspersky Endpoint Security uitgeschakeld. Als u het programma verder wilt gebruiken, moet u een commerciële licentie activeren.

Tijdens de installatie van het programma of de upgrade van de programmaversie in de stille modus is het gebruik van de volgende bestanden ondersteund:

 • setup.ini – algemene instellingen voor de installatie van het programma;
 • install.cfg – lokale instellingen van Kaspersky Endpoint Security;
 • setup.reg – registersleutels.

  Registersleutels uit het bestand ‘setup.reg’ worden alleen naar het register geschreven als de waarde setup.reg is ingesteld voor de parameter SetupReg in het bestand ‘setup.ini’. Het bestand ‘setup.reg’ is door experts van Kaspersky gegenereerd. U wordt aanbevolen om de inhoud van dit bestand niet te wijzigen.

Als u de instellingen uit de bestanden setup.ini, install.cfg en setup.reg wilt toepassen, plaatst u deze bestanden in de map met het distributiepakket van Kaspersky Endpoint Security.

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.