Giải mã ổ đĩa di động

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123500

Để giải mã ổ đĩa di động:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong thư mục Quản lý thiết bị của cây Bảng điều khiển Quản trị, mở thư mục với tên của nhóm quản trị mà bạn muốn thiết lập việc giải mã các ổ đĩa di động.
 3. Trong không gian làm việc, chọn thẻ Chính sách.
 4. Chọn chính sách cần thiết.
 5. Mở cửa sổ Thuộc tính: <Tên chính sách> sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
  • Trong menu ngữ cảnh của chính sách, chọn Thuộc tính.
  • Nhấn vào liên kết Thiết lập chính sách được đặt ở phần bên phải của không gian làm việc của Bảng điều khiển Quản trị.
 6. Trong mục Mã hóa dữ liệu, chọn mục con Mã hóa ổ đĩa di động.
 7. Nếu bạn muốn giải mã tất cả các tập tin được mã hóa trên ổ đĩa di động, trong danh sách thả xuống Chế độ mã hóa, chọn Giải mã toàn bộ ổ đĩa di động.
 8. Để giải mã dữ liệu được lưu trữ trên các ổ đĩa di động riêng lẻ, hãy sửa quy tắc mã hóa cho các ổ đĩa di động có dữ liệu mà bạn muốn giải mã. Để làm điều này:
  1. Trong danh sách các ổ đĩa di động đã được thiết lập quy tắc mã hóa, chọn một mục tương ứng với ổ đĩa di động mà bạn cần.
  2. Nhấn vào nút Thiết lập quy tắc để sửa quy tắc mã hóa cho ổ đĩa di động được chọn.

   Menu ngữ cảnh của nút Thiết lập quy tắc sẽ được mở ra.

  3. Chọn mục Giải mã tất cả các tập tin trong menu ngữ cảnh của nút Thiết lập quy tắc.
 9. Nhấn OK để lưu thay đổi.
 10. Áp dụng chính sách.

Xem Hướng dẫn dành cho Quản trị viên Kaspersky Security Center để biết chi tiết về việc áp dụng các chính sách Kaspersky Security Center.

Sau khi chính sách đã được áp dụng, khi người dùng kết nối đến một ổ đĩa di động hoặc nếu ổ đĩa di động đã được kết nối, Kaspersky Endpoint Security sẽ thông báo với người dùng rằng ổ đĩa di động này tuân thủ một quy tắc mã hóa mà ở đó các tập tin được mã hóa trên ổ đĩa di động cũng như hệ thống tập tin của ổ đĩa di động (nếu nó được mã hóa) sẽ được giải mã. Ứng dụng sẽ cảnh báo người dùng rằng tiến trình giải mã sẽ mất một khoảng thời gian.

Chính sách của Kaspersky Security Center với thiết lập sẵn để mã hóa dữ liệu trên ổ đĩa di động được tạo cho một nhóm các máy tính được quản lý cụ thể. Do đó, kết quả giải mã dữ liệu trên ổ đĩa di động phụ thuộc vào máy tính mà ổ đĩa di động đó được kết nối.

Nếu người dùng tiến hành gỡ bỏ an toàn một ổ đĩa di động trong quá trình giải mã dữ liệu, Kaspersky Endpoint Security sẽ ngắt tiến trình giải mã dữ liệu và cho phép việc gỡ bỏ ổ đĩa di động trước khi hoạt động giải mã được kết thúc.

Nếu quá trình giải mã ổ đĩa di động thất bại, hãy xem báo cáo Mã hóa dữ liệu trong giao diện Kaspersky Endpoint Security. Một ứng dụng khác có thể chặn quyền truy cập các tập tin. Trong trường hợp này, hãy thử rút ổ đĩa di động đó ra khỏi máy tính và thử kết nối lại.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.