Hành động với quy tắc truy cập tài nguyên web

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 124709

Bạn có thể thực hiện các hành động sau trên quy tắc truy cập tài nguyên web:

 • Thêm một quy tắc mới
 • Sửa một quy tắc
 • Gán ưu tiên cho một quy tắc

  Mức độ ưu tiên của một quy tắc được quy định bởi vị trí của dòng chứa mô tả ngắn gọn về quy tắc này trong bảng quy tắc truy cập trong cửa sổ cấu hình của thành phần Kiểm soát web. Điều này có nghĩa một quy tắc ở vị trí cao hơn trong bảng quy tắc truy cập có mức ưu tiên cao hơn quy tắc ở dưới nó.

  Nếu tài nguyên web mà người dùng cố gắng truy cập khớp với tham số của một vài quy tắc, Kaspersky Endpoint Security sẽ thực thi hành động tương ứng với quy tắc có mức độ ưu tiên cao nhất.

 • Kiểm tra một quy tắc.

  Bạn có thể kiểm tra sự nhất quán của các quy tắc bằng cách sử dụng chức năng Chẩn đoán Quy tắc.

 • Bật và tắt một quy tắc.

  Một quy tắc truy cập tài nguyên web có thể được bật (trạng thái hoạt động: Bật) hoặc tắt (trạng thái hoạt động: Tắt). Theo mặc định, sau khi một quy tắc được tạo, nó sẽ được bật (trạng thái hoạt động: Bật). Bạn có thể tắt một quy tắc.

 • Xóa quy tắc

Trong mục này:

Bổ sung và sửa một quy tắc truy cập tài nguyên web

Gán ưu tiên cho các quy tắc truy cập tài nguyên web

Kiểm tra các quy tắc truy cập tài nguyên web

Bật và tắt một quy tắc truy cập tài nguyên web

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.