Maskers voor adressen van webbronnen bewerken

26 februari 2021

ID 128056

Een adresmasker voor webbronnen (ook “adresmasker” genoemd) is wellicht nuttig als u talrijke vergelijkbare adressen van webbronnen moet invoeren wanneer u een toegangsregel voor webbronnen aanmaakt. Eén adresmasker kan een groot aantal adressen van webbronnen vervangen als het goed bedacht is.

Volg deze regels wanneer u een adresmasker maakt:

 1. Het teken * vervangt een willekeurige reeks met nul of meer tekens.

  Als u bijvoorbeeld het adresmasker *abc* invoert, wordt de toegangsregel toegepast op alle webbronnen met de reeks abc. Voorbeeld: http://www.voorbeeld.com/pagina_0-9abcdef.html.

  Om het teken * aan het adresmasker toe te voegen, voert u het teken * tweemaal in.

 2. De tekenreeks www. bij het begin van het adresmasker wordt beschouwd als een *.-reeks.

  Voorbeeld: het adresmasker www.voorbeeld.com wordt als *.voorbeeld.com behandeld.

 3. Als een adresmasker niet begint met het teken *, is de inhoud van het adresmasker gelijk aan dezelfde inhoud met het voorvoegsel *..
 4. Een reeks van *.-tekens bij het begin van een adresmasker wordt beschouwd als *. of een lege tekenreeks.

  Voorbeeld: het adresmasker http://www.*.voorbeeld.com omvat ook het adres http://www2.voorbeeld.com.

 5. Als een adresmasker eindigt met een ander teken dan / of *, is de inhoud van het adresmasker gelijk aan dezelfde inhoud met het achtervoegsel /*.

  Voorbeeld: het adresmasker http://www.voorbeeld.com omvat adressen zoals http://www.voorbeeld.com/abc, waarbij a, b en c willekeurige tekens zijn.

 6. Als een adresmasker eindigt met het teken /, is de inhoud van het adresmasker gelijk aan dezelfde inhoud met het achtervoegsel /*..
 7. De tekens /* op het einde van een adresmasker wordt beschouwd als /* of een lege tekenreeks.
 8. De adressen van webbronnen worden vergeleken met een adresmasker, waarbij rekening wordt gehouden met het protocol (http of https):
  • Als het adresmasker geen netwerkprotocol bevat, omvat dit adresmasker alle adressen met een willekeurig netwerkprotocol.

   Voorbeeld: het adresmasker voorbeeld.com omvat de adressen http://voorbeeld.com en https://voorbeeld.com.

  • Als het adresmasker een netwerkprotocol bevat, omvat dit adresmasker alleen adressen met hetzelfde netwerkprotocol als dat van het adresmasker.

   Voorbeeld: het adresmasker http://*.voorbeeld.com omvat het adres http://www.voorbeeld.com maar niet https://www.voorbeeld.com.

 9. Een adresmasker tussen dubbele aanhalingstekens wordt verwerkt zonder rekening te houden met andere vervangingen, met uitzondering van het teken * als het initieel was toegevoegd aan het adresmasker. Regels 5 en 7 zijn niet van toepassing op adresmaskers tussen dubbele aanhalingstekens (zie voorbeelden 14 – 18 in de onderstaande tabel).
 10. De gebruikersnaam en het wachtwoord, de verbindingspoort en de letterkast worden tijdens de vergelijking met het adresmasker van een webbron genegeerd.

   

  Voorbeelden van hoe u regels gebruikt om adresmaskers te maken

   

  Nr.

  Adresmasker

  Te vergelijken adres van webbron

  Omvat het adresmasker het adres

  Opmerking

  1

  *.voorbeeld.com

  http://www.123voorbeeld.com

  Nee

  Zie regel 1.

  2

  *.voorbeeld.com

  http://www.123.voorbeeld.com

  Ja

  Zie regel 1.

  3

  *voorbeeld.com

  http://www.123voorbeeld.com

  Ja

  Zie regel 1.

  4

  *voorbeeld.com

  http://www.123.voorbeeld.com

  Ja

  Zie regel 1.

  5

  http://www.*.voorbeeld.com

  http://www.123voorbeeld.com

  Nee

  Zie regel 1.

  6

  www.voorbeeld.com

  http://www.voorbeeld.com

  Ja

  Zie regels 2, 1.

  7

  www.voorbeeld.com

  https://www.voorbeeld.com

  Ja

  Zie regels 2, 1.

  8

  http://www.*.voorbeeld.com

  http://123.voorbeeld.com

  Ja

  Zie regels 2, 4, 1.

  9

  www.voorbeeld.com

  http://www.voorbeeld.com/abc

  Ja

  Zie regels 2, 5, 1.

  10

  voorbeeld.com

  http://www.voorbeeld.com

  Ja

  Zie regels 3, 1.

  11

  http://voorbeeld.com/

  http://voorbeeld.com/abc

  Ja

  Zie regel 6.

  12

  http://voorbeeld.com/*

  http://voorbeeld.com

  Ja

  Zie regel 7.

  13

  http://voorbeeld.com

  https://voorbeeld.com

  Nee

  Zie regel 8.

  14

  "voorbeeld.com"

  http://www.voorbeeld.com

  Nee

  Zie regel 9.

  15

  "http://www.voorbeeld.com"

  http://www.voorbeeld.com/abc

  Nee

  Zie regel 9.

  16

  "*.voorbeeld.com"

  http://www.voorbeeld.com

  Ja

  Zie regels 1, 9.

  17

  "http://www.voorbeeld.com/*"

  http://www.voorbeeld.com/abc

  Ja

  Zie regels 1, 9.

  18

  "www.voorbeeld.com"

  http://www.voorbeeld.com; https://www.voorbeeld.com

  Ja

  Zie regels 9, 8.

  19

  www.voorbeeld.com/abc/123

  http://www.voorbeeld.com/abc

  Nee

  Een adresmasker bevat meer informatie dan het adres van een webbron.

   

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.