Een rapport als een bestand opslaan

26 februari 2021

ID 128118

U kunt het gegenereerde rapport als een bestand met tekstindeling (TXT) of als een CSV-bestand opslaan.

Kaspersky Endpoint Security registreert gebeurtenissen in het rapport zoals ze op het scherm worden weergegeven: d.w.z. met dezelfde kenmerken in dezelfde volgorde.

Zo slaat u een rapport als een bestand op:

 1. Open het hoofdvenster van het programma.
 2. Klik op de koppeling Rapporten boven in het hoofdvenster van het programma om het venster Rapporten te openen.
 3. Voer een van de volgende acties uit:
  • Selecteer Alle beschermingsonderdelen in de lijst met onderdelen en taken om het rapport ‘Alle beschermingsonderdelen’ te genereren.

   Het rapport ‘Alle beschermingsonderdelen’ wordt rechts in het venster weergegeven en bevat een lijst met gebeurtenissen die zich tijdens de werking van alle beschermingsonderdelen hebben voorgedaan.

  • Als u een rapport over de werking van een specifiek onderdeel of een specifieke taak wilt genereren, selecteert u dit onderdeel of deze taak in de lijst met onderdelen en taken.

   Rechts in het venster wordt een rapport weergegeven dat een lijst met gebeurtenissen bevat die zich tijdens de werking van het geselecteerde onderdeel of de geselecteerde taak hebben voorgedaan.

 4. U kunt indien nodig de voorstelling van de gegevens in het rapport wijzigen door het volgende te doen:
  • Gebeurtenissen filteren
  • Zoekopdrachten voor gebeurtenissen uitvoeren
  • Kolommen rangschikken
  • Gebeurtenissen sorteren
 5. Klik in de rechterbovenhoek van het venster op de knop Rapport opslaan.

  Een contextmenu wordt geopend.

 6. Selecteer in het contextmenu de codering voor de opslag van het rapportbestand: Opslaan als ANSI of Opslaan als Unicode.

  Het standaardvenster Opslaan als wordt in Microsoft Windows geopend.

 7. Geef in het venster Opslaan als de doelmap voor het rapportbestand op.
 8. Typ in het veld Bestandsnaam de bestandsnaam voor het rapport.
 9. Selecteer in het veld Bestandstype de noodzakelijke bestandsindeling voor het rapport: TXT of CSV.
 10. Klik op de knop Opslaan.

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.