Lưu một báo cáo ra tập tin

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128118

Bạn có thể lưu báo cáo mà bạn đã tạo ra một tập tin trong định dạng văn bản (TXT) hoặc CSV.

Kaspersky Endpoint Security sẽ ghi lại các sự kiện trong báo cáo theo cách chúng được hiển thị trên màn hình: nói cách khác, với cùng một nhóm và trình tự của thuộc tính sự kiện.

Để lưu một báo cáo ra tập tin:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Ở phần trên của cửa sổ chính của ứng dụng, nhấn vào liên kết Báo cáo để mở cửa sổ Báo cáo.
 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để tạo báo cáo "Tất cả các thành phần bảo vệ", chọn Tất cả các thành phần bảo vệ trong danh sách các thành phần và tác vụ.

   Báo cáo "Tất cả các thành phần bảo vệ" sẽ được hiển thị ở bên phải của cửa sổ, chứa một danh sách các sự kiện trong hoạt động của tất cả các thành phần bảo vệ.

  • Để tạo một báo cáo về hoạt động của một thành phần bảo vệ hoặc tác vụ cụ thể, chọn thành phần hoặc tác vụ này trong danh sách các thành phần và tác vụ.

   Báo cáo sẽ được hiển thị ở bên phải của cửa sổ, chứa một danh sách các sự kiện trong hoạt động của thành phần hoặc tác vụ được chọn.

 4. Nếu cần, bạn có thể thay đổi việc trình bày dữ liệu trong báo cáo bằng cách:
  • Lọc sự kiện
  • Chạy truy vấn tìm kiếm sự kiện
  • Sắp xếp lại các cột
  • Sắp xếp các sự kiện
 5. Nhấn vào nút Lưu báo cáo ở góc phải trên của cửa sổ.

  Một menu ngữ cảnh sẽ được mở ra.

 6. Trong menu ngữ cảnh, chọn mã hóa văn bản để lưu tập tin báo cáo: Lưu dưới dạng ANSI hoặc Lưu dưới dạng Unicode.

  Cửa sổ Lưu dưới dạng tiêu chuẩn của Microsoft Office sẽ được mở ra.

 7. Trong cửa sổ Lưu dưới dạng, quy định thư mục đích để lưu tập tin báo cáo.
 8. Trong trường Tên tập tin, nhập tên tập tin báo cáo.
 9. Trong trường Kiểu tập tin, chọn định dạng cần thiết của tập tin báo cáo: TXT hoặc CSV.
 10. Nhấp vào nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.