Chọn các chức năng để kích hoạt

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128184

Bước này chỉ có thể được sử dụng khi bạn kích hoạt phiên bản dùng thử của ứng dụng.

Ở bước này, bạn có thể lựa chọn chức năng sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt ứng dụng:

  • Cài đặt cơ bản. Nếu tùy chọn này được chọn, chỉ các thành phần bảo vệ, Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng và Giám sát Lỗ hổng bảo mật là được cung cấp sau khi kích hoạt ứng dụng.
  • Cài đặt tiêu chuẩn. Nếu tùy chọn này được chọn, chỉ các thành phần bảo vệ và kiểm soát của ứng dụng sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt ứng dụng.
  • Cài đặt đầy đủ. Nếu tùy chọn này được chọn, tất cả các thành phần ứng dụng được cài đặt, bao gồm chức năng mã hóa dữ liệu đều sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt ứng dụng.

Nếu bạn đã chọn nhiều thành phần hơn số lượng cho phép của giấy phép trong quá trình cài đặt, sau khi kích hoạt ứng dụng, các thành phần không được cung cấp theo giấy phép sẽ được cài đặt nhưng không thể được sử dụng. Nếu giấy phép đã mua cho phép nhiều thành phần hơn là đang được cài đặt, sau khi ứng dụng được cài đặt, các thành phần chưa được cài đặt sẽ được liệt kê trong mục Bản quyền.

Cài đặt tiêu chuẩn được chọn theo mặc định.

Để quay lại bước trước đó của Trình hướng dẫn Thiết lập Ban đầu, nhấn nút Quay lại. Để tiếp tục với Trình hướng dẫn Thiết lập Ban đầu, nhấn nút Tiếp theo. Để dừng Trình hướng dẫn Thiết lập Ban đầu, nhấn nút Hủy bỏ.

Xem thêm:

Tổ chức tính năng bảo vệ máy tính

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.