Bật và tắt Giám sát Hệ thống

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128207

Theo mặc định, Giám sát Hệ thống sẽ được bật và chạy trong chế độ được khuyến nghị bởi Kaspersky Bạn có thể tắt Giám sát Hệ thống nếu cần thiết.

Bạn không nên tắt Giám sát Hệ thống trừ khi là tuyệt đối cần thiết, bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến hiệu năng của các thành phần bảo vệ. Các thành phần bảo vệ có thể yêu cầu dữ liệu được thu thập bởi Giám sát Hệ thống để có thể xác định chính xác hơn một đối tượng được phát hiện.

Có hai cách để bật hoặc tắt Giám sát Hệ thống:

Để bật hoặc tắt Giám sát Hệ thống trên thẻ Bảo vệ và Kiểm soát của cửa sổ chính của ứng dụng:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Chọn thẻ Bảo vệ và Kiểm soát.
 3. Nhấn vào mục Bảo vệ.

  Mục Bảo vệ sẽ được mở ra.

 4. Nhấn phải chuột để hiển thị menu ngữ cảnh của dòng có chứa thông tin về thành phần Giám sát Hệ thống.

  Một menu để chọn hành động đối với thành phần sẽ được mở ra.

 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để bật Giám sát Hệ thống, chọn Bắt đầu.

   Biểu tượng trạng thái của thành phần limitations_group_pict.bmp, được hiển thị ở bên trái của dòng Giám sát Hệ thống sẽ được chuyển sang biểu tượng trusted_group_pict.bmp.

  • Để tắt Giám sát Hệ thống, chọn Dừng.

   Biểu tượng trạng thái của thành phần trusted_group_pict.bmp, được hiển thị ở bên trái của dòng Giám sát Hệ thống sẽ được chuyển sang biểu tượng limitations_group_pict.bmp.

Để bật hoặc tắt Giám sát Hệ thống từ cửa sổ cấu hình ứng dụng:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Giám sát Hệ thống.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Giám sát Hệ thống sẽ được hiển thị.

 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để bật Giám sát Hệ thống, chọn hộp kiểm Bật Giám sát Hệ thống.
  • Để tắt Giám sát Hệ thống, xóa hộp kiểm Bật Giám sát Hệ thống.
 4. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.