Bật và tắt Ngăn chặn tấn công mạng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128211

Theo mặc định, Ngăn chặn tấn công mạng sẽ được bật và hoạt động trong chế độ tối ưu. Bạn có thể tắt Ngăn chặn tấn công mạng nếu cần thiết.

Có hai cách để bật hoặc tắt thành phần này:

Để bật hoặc tắt Ngăn chặn tấn công mạng, thực hiện hành động sau trên thẻ Bảo vệ và Kiểm soát của cửa sổ chính của ứng dụng:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Chọn thẻ Bảo vệ và Kiểm soát.
 3. Nhấn vào mục Bảo vệ.

  Mục Bảo vệ sẽ được mở ra.

 4. Nhấn phải chuột lên dòng Ngăn chặn tấn công mạng để hiển thị menu ngữ cảnh của hành động Ngăn chặn tấn công mạng.
 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để bật Ngăn chặn tấn công mạng, chọn Bắt đầu trong menu ngữ cảnh.

   Biểu tượng trạng thái của thành phần limitations_group_pict.bmp, được hiển thị ở bên trái của dòng Ngăn chặn tấn công mạng sẽ được chuyển sang biểu tượng trusted_group_pict.bmp.

  • Để tắt Ngăn chặn tấn công mạng, chọn Dừng trong menu ngữ cảnh.

   Biểu tượng trạng thái của thành phần trusted_group_pict.bmp, được hiển thị ở bên trái của dòng Ngăn chặn tấn công mạng sẽ được chuyển sang biểu tượng limitations_group_pict.bmp.

Để bật hoặc tắt Ngăn chặn tấn công mạng từ cửa sổ cấu hình ứng dụng:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Ngăn chặn tấn công mạng.

  Cấu hình của Ngăn chặn tấn công mạng sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Làm các bước sau:
  • Để bật Ngăn chặn tấn công mạng, chọn hộp kiểm Cho phép ngăn chặn tấn công mạng.
  • Để tắt Ngăn chặn tấn công mạng, xóa hộp kiểm Cho phép ngăn chặn tấn công mạng.
 4. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.