Bật và tắt Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128217

Theo mặc định, Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng sẽ được bật và chạy trong một chế độ được khuyến nghị bởi các chuyên gia của Kaspersky. Bạn có thể tắt Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng nếu cần thiết.

Có hai cách để bật hoặc tắt thành phần này:

Để bật hoặc tắt Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng trên thẻ Bảo vệ và Kiểm soát của cửa sổ chính của ứng dụng:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Chọn thẻ Bảo vệ và Kiểm soát.
 3. Nhấn vào mục Bảng kiểm soát.

  Mục Bảng kiểm soát sẽ được mở ra.

 4. Nhấn phải chuột để hiển thị menu ngữ cảnh của dòng có chứa thông tin về thành phần Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng.

  Một menu để chọn hành động đối với thành phần sẽ được mở ra.

 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để bật Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng, chọn Bắt đầu.

   Biểu tượng trạng thái của thành phần limitations_group_pict.bmp, được hiển thị ở bên trái của dòng Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng sẽ được chuyển sang biểu tượng trusted_group_pict.bmp.

  • Để tắt thành phần Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng, chọn Dừng.

   Biểu tượng trạng thái của thành phần trusted_group_pict.bmp, được hiển thị ở bên trái của dòng Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng sẽ được chuyển sang biểu tượng limitations_group_pict.bmp.

Để bật hoặc tắt Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng từ cửa sổ cấu hình ứng dụng:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảng kiểm soát, chọn mục con Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng.

  Cấu hình của thành phần Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Trong phần bên phải của cửa sổ, thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để bật Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng, chọn hộp kiểm Bật Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng.
  • Để tắt Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng, xóa hộp kiểm Bật Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng.
 4. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.