Thu thập thông tin về các ứng dụng được cài đặt trên máy tính của người dùng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 130536

Để tạo ra các quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động tối ưu, trước hết bạn nên tìm hiểu về các ứng dụng được sử dụng trên các máy tính trên mạng máy tính cục bộ. Để làm điều này, bạn có thể nhận các thông tin như sau:

  • Nhà cung cấp, phiên bản, ngôn ngữ địa phương của các ứng dụng được sử dụng trên mạng LAN doanh nghiệp.
  • Tần suất cập nhật ứng dụng.
  • Các chính sách sử dụng ứng dụng được áp dụng bởi công ty (đây có thể là các chính sách bảo mật hoặc chính sách quản trị).
  • Vị trí lưu trữ của các gói phân phối ứng dụng.

Thông tin về các ứng dụng được sử dụng trên mạng LAN doanh nghiệp được cung cấp trong các thư mục Registry ứng dụng và Tập tin thực thi. Các thư mục Registry ứng dụng và Tập tin thực thi được đặt trong thư mục Quản lý ứng dụng trên cây Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.

Thư mục Registry ứng dụng chứa danh sách các ứng dụng được phát hiện bởi Network Agent cài đặt trên máy khách.

Thư mục Tập tin thực thi chứa một danh sách gồm tất cả các tập tin thực đã từng được khởi động trên các máy khách hoặc đã được phát hiện trong tác vụ lưu kho của Kaspersky Endpoint Security.

Để xem thông tin chung về một ứng dụng và các tập tin thực thi của nó, cùng danh sách các máy tính có cài đặt ứng dụng đó, mở cửa sổ thuộc tính của một ứng dụng được chọn trong thư mục Registry ứng dụng hoặc thư mục Tập tin thực thi.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.