Thiết lập việc hiển thị và truyền tải thông báo

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 130890

Để thiết lập việc hiển thị và truyền tải thông báo:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Ở phần bên trái của cửa sổ, trong mục Cấu hình nâng cao, chọn Báo cáo và Lưu trữ.

  Phần bên phải của cửa sổ sẽ hiển thị các cấu hình báo cáo và lưu trữ.

 3. Trong mục Thông báo, nhấn nút Cấu hình.

  Việc này sẽ mở ra cửa sổ Thông báo.

  Các thành phần và tác vụ của Kaspersky Endpoint Security được hiển thị ở phần bên trái của cửa sổ. Phần bên phải của cửa sổ liệt kê các sự kiện được tạo cho thành phần hoặc tác vụ được chọn.

 4. Ở phần bên trái của cửa sổ, chọn thành phần hoặc tác vụ mà bạn muốn thiết lập phương thức thông báo.
 5. Trong cột Thông báo trên màn hình, chọn hộp kiểm cạnh các sự kiện cần thiết.

  Thông tin về các sự kiện được chọn sẽ được hiển thị trên màn hình dưới dạng các thông báo pop-up trong khu vực thông báo trên thanh tác vụ của Microsoft Windows.

 6. Trong cột Thông báo bằng thư điện tử, chọn hộp kiểm cạnh các sự kiện cần thiết.

  Thông tin về các sự kiện được chọn sẽ được gửi qua email nếu cấu hình gửi thông báo qua email được thiết lập.

 7. Nhấn nút Cấu hình thông báo thư điện tử.

  Việc này sẽ mở ra cửa sổ Cấu hình thông báo thư điện tử.

 8. Chọn hộp kiểm Gửi thông báo sự kiện để cho phép gửi thông tin về các sự kiện Kaspersky Endpoint Security được chọn trong cột Thông báo bằng thư điện tử.
 9. Quy định cấu hình gửi thông báo qua email.
 10. Nhấn OK.
 11. Trong cửa sổ Cấu hình thông báo thư điện tử, nhấn OK.
 12. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.