Thay đổi mức độ ưu tiên của một quy tắc mạng cho ứng dụng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133633

Mức độ ưu tiên của một quy tắc mạng được quyết định bởi vị trí của nó trong danh sách các quy tắc mạng. Tường lửa thực thi các quy tắc theo thứ tự xuất hiện trong danh sách quy tắc mạng, từ trên xuống dưới. Theo mỗi quy tắc mạng được xử lý áp dụng cho một kết nối mạng cụ thể, Tường lửa sẽ cho phép hoặc chặn truy cập mạng đến địa chỉ và cổng được ghi trong cấu hình của kết nối mạng này.

Các quy tắc mạng được tạo thủ công có mức ưu tiên cao hơn so với các quy tắc mạng mặc định.

Bạn không thể thay đổi mức độ ưu tiên của các quy tắc mạng cho nhóm ứng dụng được tạo theo mặc định.

Để thay đổi mức độ ưu tiên của một quy tắc mạng:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Tường lửa.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Tường lửa sẽ được hiển thị.

 3. Nhấn nút Quy tắc mạng cho ứng dụng.

  Cửa sổ Tường lửa sẽ được mở ra thẻ Quy tắc quản lý ứng dụng.

 4. Trong danh sách ứng dụng, chọn ứng dụng hoặc nhóm ứng dụng mà bạn muốn thay đổi mức độ ưu tiên của quy tắc mạng.
 5. Nhấn phải chuột để gọi menu ngữ cảnh và chọn Quy tắc ứng dụng hoặc Quy tắc nhóm tùy thuộc vào việc bạn cần làm.

  Nút này mở ra cửa sổ Quy tắc quản lý ứng dụng hoặc Quy tắc kiểm soát nhóm ứng dụng.

 6. Trong cửa sổ được mở ra, chọn thẻ Quy tắc mạng.
 7. Chọn quy tắc mạng có mức độ ưu tiên mà bạn muốn thay đổi.
 8. Sử dụng các nút Di chuyển lên và Di chuyển xuống để di chuyển quy tắc đó đến vị trí mong muốn trong danh sách các quy tắc mạng.
 9. Nhấn OK trong cửa sổ Quy tắc kiểm soát nhóm ứng dụng nếu quy tắc này được dành cho một nhóm ứng dụng, hoặc trong cửa sổ Quy tắc quản lý ứng dụng nếu quy tắc này được dành cho một ứng dụng.
 10. Trong cửa sổ Tường lửa, nhấn OK.
 11. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.