Bổ sung một lệnh để xóa một tài khoản Authentication Agent

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 134405

Để bổ sung một lệnh để xóa một tài khoản Authentication Agent:

  1. Trong mục Cấu hình của cửa sổ Thuộc tính: <tên của tác vụ quản lý tài khoản Authentication Agent>, mở menu ngữ cảnh của nút Thêm và chọn mục Lệnh xóa tài khoản.

    Cửa sổ Xóa tài khoản người dùng sẽ được mở ra.

  2. Trong trường Tài khoản Windows của cửa sổ Xóa tài khoản người dùng, quy định tên tài khoản Microsoft Windows đã được sử dụng để tạo tài khoản Authentication Agent mà bạn muốn xóa. Để làm việc này, nhập tên tài khoản một cách thủ công hoặc nhấn nút Lựa chọn.
  3. Nếu bạn đã nhập thủ công tên của một tài khoản Microsoft Windows, nhấn nút Cho phép để xác định định danh bảo mật (SID) của tài khoản.

    Nếu bạn không muốn xác định định danh bảo mật (SID) bằng cách nhấn nút Cho phép, nó sẽ được xác định khi tác vụ được thực hiện trên máy tính.

    Việc xác định SID của một tài khoản Microsoft Windows khi bổ sung lệnh xóa tài khoản Authentication Agent là một cách rất tiện lợi để đảm bảo tên tài khoản Microsoft Windows đã được nhập thủ công chính xác. Nếu tài khoản người dùng Microsoft Windows được nhập không tồn tại hoặc thuộc một miền không tin tưởng, tác vụ nhóm để quản lý các tài khoản Authentication Agent sẽ kết thúc với lỗi.

  4. Trong cửa sổ Xóa tài khoản người dùng, nhấn OK.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.