Quản lý các quy tắc gói tin mạng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 44428

Bạn có thể thực hiện các hành động sau khi quản lý các quy tắc gói tin mạng:

 • Tạo một quy tắc gói tin mạng mới.

  Bạn có thể tạo một quy tắc gói tin mạng mới bằng cách tạo một nhóm các điều kiện và hành động được áp dụng đến các gói tin mạng và dòng dữ liệu.

 • Bật hoặc tắt một quy tắc gói tin mạng.

  Tất cả các quy tắc gói tin mạng được tạo bởi Tường lửa theo mặc định đều có trạng thái Bật. Khi một quy tắc gói tin mạng được bật, Tường lửa sẽ áp dụng quy tắc này.

  Bạn có thể tắt bất kỳ quy tắc gói tin mạng nào được lựa chọn trong danh sách quy tắc gói tin mạng. Khi một quy tắc gói tin mạng bị tắt, Tường lửa sẽ tạm thời không áp dụng quy tắc mạng này.

  Một quy tắc gói tin mạng tùy chỉnh mới sẽ được bổ sung vào danh sách các quy tắc gói tin mạng theo mặc định với trạng thái Bật.

 • Sửa cấu hình của một quy tắc gói tin mạng hiện có.

  Sau khi bạn đã tạo một quy tắc gói tin mạng mới, bạn luôn có thể quay lại và sửa cấu hình của nó khi cần.

 • Thay đổi hành động của Tường lửa cho một quy tắc gói tin mạng.

  Trong danh sách quy tắc gói tin mạng, bạn có thể sửa hành động được thực hiện bởi Tường lửa khi phát hiện các hoạt động mạng khớp với một quy tắc gói tin mạng cụ thể. 

 • Thay đổi mức độ ưu tiên của một quy tắc gói tin mạng.

  Bạn có thể tăng hoặc giảm mức độ ưu tiên của một quy tắc gói tin mạng được lựa chọn trong danh sách.

 • Xóa một quy tắc gói tin mạng.

  Bạn có thể xóa một quy tắc gói tin mạng để Tường lửa không áp dụng quy tắc này khi phát hiện các hoạt động mạng, và để quy tắc này không được hiển thị trong danh sách các quy tắc gói tin mạng với trạng thái Tắt.

   

Trong mục này:

Tạo và sửa một quy tắc gói tin mạng

Bật hoặc tắt một quy tắc gói tin mạng

Thay đổi hành động của Tường lửa cho một quy tắc gói tin mạng

Thay đổi mức độ ưu tiên của một quy tắc gói tin mạng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.