Tạo các gói được mã hóa

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 57617

Kaspersky Endpoint Security sẽ không nén tập tin khi nó tạo một gói được mã hóa.

Để tạo một gói được mã hóa:

 1. Tren máy tính có cài đặt Kaspersky Endpoint Security và có bật chức năng mã hóa, sử dụng bất kỳ trình quản lý tập tin nào để chọn các tập tin và thư mục mà bạn muốn thêm vào một gói được mã hóa. Nhấn phải chuột để mở menu ngữ cảnh.
 2. Trong menu ngữ cảnh, chọn Thêm gói mã hóa.

  Hộp thoại tiêu chuẩn Chọn đường dẫn để lưu gói phần mềm được mã hóa của Microsoft Windows sẽ được mở ra.

 3. Trong hộp thoại tiêu chuẩn Chọn đường dẫn để lưu gói phần mềm được mã hóa của Microsoft Windows, chọn đích để lưu gói được mã hóa lên ổ đĩa di động. Nhấp vào nút Lưu.

  Cửa sổ Thêm gói mã hóa sẽ được mở ra.

 4. Trong cửa sổ Thêm gói mã hóa, nhập và xác nhận mật khẩu.
 5. Nhấn nút Tạo.

  Tiến trình tạo gói được mã hóa sẽ được bắt đầu. Khi tiến trình này kết thúc, một gói mã hóa được bảo vệ bởi mật khẩu có thể tự giải nén sẽ được tạo trong thư mục đích được chọn trên ổ đĩa di động.

Nếu bạn hủy bỏ việc tạo một gói được mã hóa, Kaspersky Endpoint Security sẽ thực hiện hoạt động sau:

 1. Chấm dứt tiến trình sao chép tập tin đến gói và chấm dứt mọi hoạt động mã hóa gói đang diễn ra nếu có.
 2. Xóa tất cả các tập tin tạm thời đã được tạo trong tiến trình tạo và mã hóa một gói tin và cả gói được mã hóa đó.
 3. Thông báo với người dùng rằng tiến trình tạo gói được mã hóa đã bị buộc chấm dứt.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.