Mã hóa các tập tin trên ổ đĩa cục bộ của máy tính

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123292

Để mã hóa các tập tin trên ổ đĩa cục bộ:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong thư mục Quản lý thiết bị của cây Bảng điều khiển Quản trị, mở thư mục với tên của nhóm quản trị mà bạn muốn thiết lập việc mã hóa các tập tin trên ổ đĩa cục bộ.
 3. Trong không gian làm việc, chọn thẻ Chính sách.
 4. Chọn chính sách cần thiết.
 5. Mở cửa sổ Thuộc tính: <Tên chính sách> sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
  • Trong menu ngữ cảnh của chính sách, chọn Thuộc tính.
  • Nhấn vào liên kết Thiết lập chính sách được đặt ở phần bên phải của không gian làm việc của Bảng điều khiển Quản trị.
 6. Trong mục Mã hóa dữ liệu, chọn mục con Mã hóa các tập tin và các thư mục.
 7. Ở phần bên phải của cửa sổ, chọn thẻ Mã hóa.
 8. Trong danh sách thả xuống Chế độ mã hóa, chọn mục Quy tắc mặc định.
 9. Trên thẻ Mã hóa, nhấn nút Thêm, và trong danh sách thả xuống chọn một trong các đề mục sau:
  1. Chọn mục Các thư mục được xác định trước để thêm tập tin từ các thư mục của hồ sơ người dùng cục bộ theo khuyến nghị của các chuyên gia Kaspersky vào quy tắc mã hóa.

   Cửa sổ Chọn các thư mục được xác định trước sẽ được mở ra.

  2. Chọn đề mục Lọc tùy chỉnh để thêm một đường dẫn thư mục được nhập thủ công vào quy tắc mã hóa.

   Cửa sổ Thêm thư mục tùy chỉnh sẽ được mở ra.

  3. Chọn đề mục Các tập tin có phần mở rộng để thêm các phần mở rộng tập tin vào quy tắc mã hóa. Kaspersky Endpoint Security sẽ mã hóa các tập tin với phần mở rộng được quy định trên tất cả các ổ đĩa cục bộ của máy tính.

   Cửa sổ Thêm / chỉnh sửa danh sách các phần mở rộng tập tin sẽ được mở ra.

  4. Chọn đề mục Các tập tin có phần mở rộng theo nhóm để thêm các nhóm phần mở rộng tập tin vào quy tắc mã hóa. Kaspersky Endpoint Security sẽ mã hóa các tập tin với phần mở rộng được liệt kê trong nhóm phần mở rộng này trên tất cả các ổ đĩa cục bộ của máy tính.

   Cửa sổ Lựa chọn nhóm của phần mở rộng tập tin sẽ được mở ra.

 10. Để lưu thay đổi của bạn, trong cửa sổ Thuộc tính: <Tên chính sách>, nhấn OK.
 11. Áp dụng chính sách.

  Xem Hướng dẫn dành cho Quản trị viên Kaspersky Security Center để biết chi tiết về việc áp dụng các chính sách Kaspersky Security Center.

Ngay khi chính sách này được áp dụng, Kaspersky Endpoint Security sẽ mã hóa các tập tin được bao gồm trong quy tắc mã hóa và không được bao gồm trong quy tắc giải mã.

Nếu tập tin này đã được thêm vào quy tắc mã hóa và quy tắc giải mã, Kaspersky Endpoint Security sẽ không mã hóa tập tin này nếu nó chưa được mã hóa, và giải mã tập tin này nếu nó đã được mã hóa.

Kaspersky Endpoint Security sẽ mã hóa các tập tin chưa được mã hóa nếu thuộc tính của chúng (đường dẫn tập tin / tên tập tin / phần mở rộng tập tin) vẫn đáp ứng được tiêu chí của quy tắc mã hóa sau khi được sửa đổi.

Kaspersky Endpoint Security sẽ hoãn việc mã hóa các tập tin đang mở cho đến khi chúng đã được đóng.

Khi người dùng tạo một tập tin mới có các thuộc tính đáp ứng tiêu chí của quy tắc mã hóa, Kaspersky Endpoint Security sẽ mã hóa tập tin này ngay khi nó được mở ra.

Nếu bạn di chuyển một tập tin được mã hóa đến một thư mục khác trên ổ đĩa cục bộ, tập tin đó vẫn sẽ được mã hóa bất kể thư mục này có được bao gồm trong quy tắc mã hóa hay không.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.