Bestanden op schijven van een lokale computer encrypten

26 februari 2021

ID 123292

Zo encrypt u bestanden op lokale schijven:

 1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
 2. Open in de map Beheerde apparaten in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waarvoor u de encryptie van bestanden op lokale schijven wilt configureren.
 3. Selecteer in de werkruimte het tabblad Beleid.
 4. Selecteer het noodzakelijke beleid.
 5. Open het venster Eigenschappen: <naam van beleid> op een van de volgende manieren:
  • Selecteer in het contextmenu van het beleid de optie Eigenschappen.
  • Klik op de koppeling Beleid configureren rechts in de werkruimte van de Beheerconsole.
 6. Selecteer in het gedeelte Gegevensencryptie het subgedeelte Encryptie van bestanden en mappen.
 7. Selecteer rechts in het venster het tabblad Encryptie.
 8. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Encryptiemodus de optie Standaardregels.
 9. Klik op het tabblad Encryptie op de knop Toevoegen en selecteer in de vervolgkeuzelijst een van de volgende opties:
  1. Selecteer de optie Vooraf gedefinieerde mappen om bestanden uit mappen van lokale gebruikersprofielen voorgesteld door experts van Kaspersky toe te voegen aan een encryptieregel.

   Het venster Vooraf gedefinieerde mappen selecteren wordt geopend.

  2. Selecteer de optie Aangepaste map om een handmatig ingevoerd pad naar een map toe te voegen aan een encryptieregel.

   Het venster Aangepaste map toevoegen wordt geopend.

  3. Selecteer de optie Bestanden op extensie om bestandsextensies aan een encryptieregel toe te voegen. Kaspersky Endpoint Security encrypt bestanden met de opgegeven extensies op alle lokale schijven van de computer.

   Het venster Lijst met bestandsextensies toevoegen/bewerken wordt geopend.

  4. Selecteer de optie Bestanden op groep(en) van extensies om groepen van bestandsextensies aan een encryptieregel toe te voegen. Kaspersky Endpoint Security encrypt bestanden met extensies uit de groepen van extensies op alle lokale schijven van de computer.

   Het venster Groepen van bestandsextensies selecteren wordt geopend.

 10. Klik in het venster Eigenschappen: <naam van beleid> op OK om uw wijzigingen op te slaan.
 11. Pas het beleid toe.

  Raadpleeg de beheerdershandleiding van Kaspersky Security Center voor informatie over het toepassen van het Kaspersky Security Center-beleid.

Zodra het beleid is toegepast, encrypt Kaspersky Endpoint Security de bestanden die in de encryptieregel zijn opgenomen en niet in de decryptieregel zijn opgenomen.

Als hetzelfde bestand is toegevoegd aan de encryptieregel en de decryptieregel, encrypt Kaspersky Endpoint Security dit bestand niet als het niet is geëncrypt en decrypt Kaspersky Endpoint Security het bestand als het is geëncrypt.

Kaspersky Endpoint Security encrypt niet-geëncrypte bestanden als hun eigenschappen (bestandspad / bestandsnaam / bestandsextensie) nog steeds voldoen aan de criteria van de encryptieregel na de wijziging.

Kaspersky Endpoint Security encrypt geopende bestanden pas nadat ze zijn gesloten.

Wanneer de gebruiker een nieuw bestand aanmaakt waarvan de eigenschappen voldoen aan de criteria van de encryptieregel, encrypt Kaspersky Endpoint Security het bestand zodra het wordt geopend.

Als u een geëncrypt bestand naar een andere map op de lokale schijf verplaatst, blijft het bestand geëncrypt ongeacht of deze map al dan niet is opgenomen in de encryptieregel.

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.