Có gì mới

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 127969

Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 for Windows cung cấp các tính năng và cải tiến sau đây:

 1. Kiểm soát Khởi động Ứng dụng:
  • Hỗ trợ hệ điều hành máy chủ.
  • Kiểm soát tải về các mô-đun DLL và trình điều khiển.
  • Quản lý danh sách các đối tượng trong tác vụ kiểm kho (mô-đun DLL và tập tin kịch bản)
  • Kiểm soát đối tượng dựa trên một tiêu chí mới - theo thuộc tính của chứng chỉ chữ ký điện tử.
  • Tạo một báo cáo về việc khởi động thử nghiệm ứng dụng bị chặn.
  • Hỗ trợ hai chế độ hoạt động cho Kiểm soát ứng dụng khởi động: "Danh sách Đen" và "Danh sách Trắng".
  • Sử dụng hash SHA256 để kiểm soát và kiểm kho các đối tượng.
  • Kiểm soát việc chạy các kịch bản từ trình biên dịch PowerShell.
  • Sử dụng ổ lưu trữ chứng chỉ hệ thống được tin tưởng.
 2. Quản lý Microsoft BitLocker cho phép mã hóa các ổ cứng với sự trợ giúp của công nghệ BitLocker từ Microsoft:
  • Quản lý mã hóa từ xa.
  • Giám sát các thiết bị được mã hóa.
  • Tạo các báo cáo mã hóa thiết bị.
  • Khôi phục truy cập đến các thiết bị được mã hóa.
 3. Kaspersky Disk Encryption:
  • Hỗ trợ nhập chứng chỉ trong chế độ tiền khởi động của Authentication Agent sử dụng một bàn phím ảo.
  • Hỗ trợ chế độ mã hóa để chỉ mã hóa dung lượng được sử dụng trên một thiết bị.
  • Hỗ trợ mã hóa trên máy tính bảng (MS Surface phiên bản 3 và 4).
 4. Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng:
  • Kiểm soát truy cập của ứng dụng đến các thiết bị ghi âm và ghi video.
 5. Kiểm soát web:
  • Cấu hình các quy tắc truy cập tài nguyên web cho các hạng mục tài nguyên web khác.
 6. Kiểm soát Thiết bị:
  • Ghi lại các sự kiện liên quan đến việc xóa và lưu tập tin trên các thiết bị USB.
  • Tạo một danh sách các mạng Wi-Fi được tin tưởng dựa trên các cấu hình sau: tên, kiểu mã hóa và kiểu xác thực.
  • Quản lý quyền truy cập của người dùng cho các tác vụ đọc và ghi trên các đĩa CD/DVD.
 7. Chống virus cho thư điện tử:
  • Khả năng xóa và đổi tên các tập tin thuộc loại cụ thể trong các tập nén để được quét bởi Chống virus cho thư điện tử.
 8. Kaspersky Security Network:
  • Cho thấy KSN là một lý do cho quyết định liên quan đến phương thức xử lý đối tượng trong các báo cáo của Kaspersky Endpoint Security và Kaspersky Security Center.
  • Gửi một truy vấn đến KSN liên quan đến danh tiếng của một tập tin được chọn.
  • Hiển thị trạng thái khả dụng của máy chủ KSN cho các máy khách có cài đặt Kaspersky Endpoint Security.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.