Truy cập các tập tin được mã hóa mà không kết nối đến Kaspersky Security Center

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128084

Các chỉ dẫn này dành cho người sử dụng của máy khách có cài đặt Kaspersky Endpoint Security.

Để truy cập các tập tin được mã hóa mà không kết nối đến Kaspersky Security Center:

 1. Thực hiện truy cập đến tập tin được mã hóa mà bạn cần.

  Nếu không có kết nối nào với Kaspersky Security Center khi bạn cố gắng truy cập một tập tin được lưu trữ trên một ổ đĩa cục bộ của máy tính, Kaspersky Endpoint Security sẽ tạo một tập tin với yêu cầu truy cập tất cả các tập tin được mã hóa có trên ổ đĩa cục bộ của máy tính. Nếu bạn cố gắng truy cập một tập tin được lưu trữ trên một ổ đĩa di động, Kaspersky Endpoint Security sẽ tạo một tập tin với yêu cầu truy cập tất cả các tập tin được mã hóa có trên ổ đĩa di động đó. Cửa sổ Truy cập tập tin bị chặn sẽ được mở ra.

 2. Gửi tập tin chứa yêu cầu truy cập đến tập tin được mã hóa đến cho quản trị viên mạng máy tính cục bộ. Để làm điều này, thực hiện một trong các hành động sau:
  • Để email tập tin yêu cầu truy cập các tập tin được mã hóa đến quản trị viên mạng máy tính cục bộ, nhấn nút Gửi thư điện tử
  • Để lưu tập tin yêu cầu truy cập các tập tin được mã hóa và gửi nó đến quản trị viên mạng LAN bằng một phương thức khác, nhấn nút Lưu.
 3. Nhận tập tin khóa để truy cập các tập tin được mã hóa đã được tạo và cung cấp cho bạn bởi quản trị viên mạng máy tính cục bộ.
 4. Kích hoạt khóa để truy cập các tập tin được mã hóa bằng một trong những cách sau đây:
  • Trong bất kỳ trình quản lý tập tin nào, chọn tập tin khóa để truy cập các tập tin được mã hóa. Nhấn đúp chuột để mở nó.
  • Làm các bước sau:
   1. Mở cửa sổ chính của Kaspersky Endpoint Security.
   2. Nhấn nút main_notification.

    Việc này sẽ mở ra cửa sổ Sự kiện.

   3. Chọn thẻ Trạng thái truy cập đến tập tin và thiết bị.

    Thẻ này hiển thị một danh sách tất cả các yêu cầu truy cập các tập tin được mã hóa.

   4. Chọn yêu cầu mà qua đó bạn đã nhận tập tin khóa để truy cập các tập tin được mã hóa.
   5. Để nạp tập tin khóa được cung cấp và truy cập các tập tin được mã hóa, nhấn nút Duyệt.

    Hộp thoại Lựa chọn tập tin khóa truy cập tiêu chuẩn của Microsoft Windows sẽ được mở ra.

   6. Trong cửa sổ Lựa chọn tập tin khóa truy cập tiêu chuẩn của Microsoft Windows, chọn tập tin được quản trị viên cung cấp với phần mở rộng .kesdr và tên khớp với tên của tập tin yêu cầu truy cập.
   7. Nhấn nút Mở.
   8. Trong cửa sổ Sự kiện, nhấn OK.

Nếu một tập tin với yêu cầu truy cập các tập tin được mã hóa được tạo trong nỗ lực để truy cập vào một tập tin được lưu trữ trên một ổ đĩa cục bộ của máy tính, Kaspersky Endpoint Security sẽ cho phép truy cập đến tất cả các tập tin được mã hóa có trên ổ đĩa cục bộ của máy tính. Nếu một tập tin yêu cầu truy cập các tập tin được mã hóa được tạo trong nỗ lực truy cập một tập tin được lưu trữ trên một ổ đĩa di động, Kaspersky Endpoint Security sẽ cho phép người dùng truy cập đến tất cả các tập tin được mã hóa có trên ổ đĩa di động đó. Để truy cập các tập tin được lưu trữ trên các ổ đĩa di động khác, bạn phải nhận được một tập tin khóa truy cập riêng biệt cho mỗi ổ đĩa di động.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.