Thông tin về hiệu năng của Kaspersky Endpoint Security và tính tương thích với các ứng dụng khác

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128144

Hiệu năng của Kaspersky Endpoint Security

Hiệu năng của Kaspersky Endpoint Security đồng nghĩa với số loại đối tượng có thể gây hại cho máy tính có thể được phát hiện, cũng như mức tiêu thụ năng lượng và sử dụng tài nguyên máy tính.

Chọn các loại đối tượng có thể được phát hiện

Kaspersky Endpoint Security cho phép bạn tinh chỉnh chế độ bảo vệ máy tính của mình và chọn các loại đối tượng mà ứng dụng sẽ phát hiện trong quá trình hoạt động. Kaspersky Endpoint Security sẽ luôn quét hệ điều hành để phát hiện virus, sâu và Trojan. Bạn không thể tắt tính năng quét các loại đối tượng này. Các phần mềm độc hại này có thể gây thiệt hại đáng kể đến máy tính. Để bảo mật tốt hơn cho máy tính của mình, bạn có thể mở rộng phạm vi phát hiện loại đối tượng bằng cách bật tính năng giám sát các phần mềm hợp pháp có thể được sử dụng bởi bọn tội phạm để phá hoại máy tính hoặc dữ liệu cá nhân của bạn.

Sử dụng chế độ tiết kiệm năng lượng

Mức tiêu thụ năng lượng bởi ứng dụng là một cân nhắc chính cho các máy tính lưu động. Các tác vụ được lập lịch của Kaspersky Endpoint Security thường sử dụng khá nhiều tài nguyên. Khi máy tính đang chạy bằng pin, bạn có thể sử dụng chế độ tiết kiệm năng lượng để tiêu thụ ít công suất hơn.

Trong chế độ tiết kiệm năng lượng, các tác vụ được lập lịch sau sẽ tự động được hoãn:

Dù chế độ tiết kiệm năng lượng có được bật hay không, Kaspersky Endpoint Security vẫn sẽ tạm ngưng các tác vụ mã hóa khi một máy tính lưu động chuyển sang sử dụng pin. Ứng dụng sẽ khôi phục các tác vụ mã hóa khi máy tính lưu động chuyển từ pin sang nguồn điện chính.

Nhường tài nguyên máy tính cho các ứng dụng khác

Việc sử dụng tài nguyên máy tính của Kaspersky Endpoint Security có thể ảnh hưởng đến hiệu năng của các ứng dụng khác. Để giải quyết vấn đề cùng hoạt động khi CPU và hệ thống con ổ cứng đang chịu tải nặng, Kaspersky Endpoint Security có thể tạm ngưng các tác vụ đã được lập lịch và nhường tài nguyên cho các ứng dụng khác.

Tuy nhiên, một số ứng dụng vẫn sẽ được khởi chạy ngay khi tài nguyên CPU trở nên khả dụng, và tiếp tục hoạt động trong chế độ nền. Để ngăn tác vụ quét khỏi phụ thuộc vào hiệu năng của các ứng dụng khác, bạn không nên nhường tài nguyên hệ điều hành cho chúng.

Bạn có thể bắt đầu các tác vụ đó một cách thủ công, nếu cần thiết.

Sử dụng công nghệ khử nhiễm cao cấp

Các chương trình độc hại ngày nay có thể xâm nhập vào cấp độ sâu nhất của một hệ điều hành, và khiến việc tiêu diệt chúng là gần như không thể. Khi phát hiện hoạt động độc hại trong hệ điều hành, Kaspersky Endpoint Security sẽ thực hiện một quy trình khử nhiễm sâu rộng sử dụng công nghệ khử nhiễm cao cấp. Công nghệ khử nhiễm cao cấp nhằm tẩy sạch hệ điều hành và loại trừ các chương trình độc hại đã bắt đầu tiến trình của chúng ở trong RAM, khiến Kaspersky Endpoint Security không thể loại trừ chúng bằng các phương thức khác. Kết quả là mối đe dọa này sẽ được vô hiệu hóa. Trong khi quá trình Khử nhiễm Cao cấp đang diễn ra, bạn được khuyến nghị hạn chế bắt đầu các tiến trình mới hoặc sửa registry hệ điều hành. Công nghệ khử nhiễm cao cấp này sử dụng lượng tài nguyên hệ điều hành đáng kể và có thể làm chậm các ứng dụng khác.

Sau khi quá trình Khử nhiễm Cao cấp đã được hoàn tất trên một máy tính chạy Microsoft Windows cho máy trạm, Kaspersky Endpoint Security sẽ yêu cầu người dùng khởi động lại máy tính. Sau khi hệ thống được khởi động lại, Kaspersky Endpoint Security sẽ xóa các tập tin phần mềm độc hại và bắt đầu một tác vụ quét đầy đủ "nhẹ" trên toàn máy tính.

Không thể nhắc khởi động lại trên một máy tính chạy Microsoft Windows cho máy chủ tập tin, bởi các đặc trưng của Kaspersky Endpoint Security cho máy chủ tập tin. Một tác vụ khởi động lại máy chủ tập tin không theo kế hoạch có thể dẫn đến các vấn đề liên quan đến việc dữ liệu máy chủ tập tin tạm thời không khả dụng, hoặc mất dữ liệu chưa được lưu lại. Bạn được khuyến nghị chỉ khởi động lại một máy chủ tập tin theo lịch trình. Đó là lý do công nghệ Khử nhiễm Cao cấp bị tắt cho máy chủ tập tin ở chế độ mặc định.

Nếu tình trạng lây nhiễm bị phát hiện trên một máy chủ tập tin, một sự kiện sẽ được chuyển đến Kaspersky Security Center với thông tin rằng cần Khử nhiễm Chủ động. Để khử nhiễm một tình trạng lây nhiễm trên máy chủ tập tin, hãy bật công nghệ Khử nhiễm Chủ động cho máy chủ tập tin và bắt đầu một tác vụ nhóm Quét virus tại thời điểm thuận lợi cho những người dùng máy chủ tập tin.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.