Bật và tắt Kiểm soát ứng dụng khởi động

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128212

Tuy Kiểm soát khởi động ứng dụng bị tắt theo mặc định, bạn có thể bật Kiểm soát khởi động ứng dụng nếu cần.

Có hai cách để bật hoặc tắt thành phần này:

Để bật hoặc tắt Kiểm soát ứng dụng khởi động trên thẻ Bảo vệ và Kiểm soát của cửa sổ chính của ứng dụng:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Chọn thẻ Bảo vệ và Kiểm soát.
 3. Nhấn vào mục Bảng kiểm soát.

  Mục Bảng kiểm soát sẽ được mở ra.

 4. Nhấn phải chuột để gọi menu ngữ cảnh của dòng có chứa thông tin về thành phần Kiểm soát ứng dụng khởi động.

  Một menu để chọn hành động đối với thành phần sẽ được mở ra.

 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để bật Kiểm soát ứng dụng khởi động, chọn Bắt đầu trong menu.

   Biểu tượng trạng thái của thành phần limitations_group_pict.bmp, được hiển thị ở bên trái của dòng Kiểm soát ứng dụng khởi động sẽ được chuyển sang biểu tượng trusted_group_pict.bmp.

  • Để tắt thành phần Kiểm soát ứng dụng khởi động, chọn Dừng trong menu.

   Biểu tượng trạng thái của thành phần trusted_group_pict.bmp, được hiển thị ở bên trái của dòng Kiểm soát ứng dụng khởi động sẽ được chuyển sang biểu tượng limitations_group_pict.bmp.

Để bật hoặc tắt Kiểm soát ứng dụng khởi động từ cửa sổ cấu hình ứng dụng:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảng kiểm soát, chọn mục con Kiểm soát ứng dụng khởi động.

  Cấu hình của thành phần Kiểm soát ứng dụng khởi động sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để bật Kiểm soát ứng dụng khởi động, chọn hộp kiểm Bật Kiểm soát ứng dụng khởi động.
  • Để tắt Kiểm soát ứng dụng khởi động, xóa hộp kiểm Bật Kiểm soát ứng dụng khởi động.
 4. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.