Quản lý tài khoản Authentication Agent

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133651

Các công cụ Kaspersky Security Center sau đây có thể được sử dụng để quản lý tài khoản Authentication Agent:

 • Tác vụ nhóm để quản lý tài khoản Authentication Agent. Tác vụ này cho phép bạn quản lý các tài khoản Authentication Agent cho một nhóm các máy khách.
 • Tác vụ cục bộ Mã hóa (quản lý tài khoản). Tác vụ này cho phép bạn quản lý các tài khoản Authentication Agent cho các máy khách riêng lẻ.

Để thiết lập cấu hình cho tác vụ quản lý tài khoản Authentication Agent:

 1. Tạo (Tạo một tác vụ cục bộ, Tạo một tác vụ nhóm) một tác vụ quản lý tài khoản Authentication Agent.
 2. Mở mục Cấu hình trong cửa sổ Thuộc tính: <tên của tác vụ quản lý tài khoản Authentication Agent>.
 3. Bổ sung các lệnh để tạo tài khoản Authentication Agent.
 4. Bổ sung các lệnh để sửa tài khoản Authentication Agent.
 5. Bổ sung các lệnh để xóa tài khoản người dùng Authentication Agent.
 6. Nếu cần thiết, sửa lệnh được bổ sung để quản lý các tài khoản Authentication Agent. Để làm điều này, chọn một lệnh trong bảng Lệnh để quản lý tài khoản Authentication Agent và nhấn nút Chỉnh sửa.
 7. Nếu cần thiết, xóa lệnh được bổ sung để quản lý các tài khoản Authentication Agent. Để làm điều này, chọn một hoặc nhiều lệnh trong bảng Lệnh để quản lý các tài khoản Authentication Agent và nhấn nút Gỡ bỏ.

  Để chọn nhiều dòng trong bảng, giữ nút CTRL khi chọn chúng.

 8. Để lưu lại thay đổi, chọn OK trong cửa sổ thuộc tính của tác vụ.
 9. Chạy tác vụ.

Các lệnh quản lý tài khoản Authentication Agent được bổ sung vào tác vụ sẽ được thực thi.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.