Tắt việc kế thừa các hạn chế từ tiến trình cha

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133779

Việc khởi động ứng dụng có thể được bắt đầu bởi người dùng hoặc một ứng dụng đang chạy khác. Khi ứng dụng được khởi động bởi một ứng dụng khác, một chuỗi khởi động sẽ được tạo, bao gồm các tiến trình cha và con.

Khi một ứng dụng cố gắng nhận quyền truy cập đến một tài nguyên được bảo vệ, Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng sẽ phân tích tất cả các tiến trình cha của ứng dụng để xác định liệu các tiến trình này có quyền truy cập đến tài nguyên được bảo vệ hay không. Quy tắc ưu tiên tối thiểu sau đó sẽ được tuân thủ: khi so sánh quyền truy cập của ứng dụng đến quyền của các tiến trình cha, quyền truy cập với ưu tiên tối thiểu sẽ được áp dụng cho hoạt động của ứng dụng.

Mức độ ưu tiên của các quyền truy cập là như sau:

 1. Cho phép Quyền truy cập này có mức độ ưu tiên cao nhất.
 2. Ngăn chặn Quyền truy cập này có mức độ ưu tiên thấp nhất.

Cơ cấu này nhằm ngăn một ứng dụng không tin tưởng hoặc một ứng dụng có quyền bị hạn chế khỏi việc sử dụng một ứng dụng được tin tưởng để thực hiện các hành động yêu cầu một số đặc quyền nhất định.

Nếu hoạt động của một ứng dụng bị chặn do thiếu quyền được cấp cho tiến trình cha, bạn có thể sửa các quyền này hoặc tắt tính kế thừa hạn chế từ tiến trình cha.

Để tắt việc kế thừa các hạn chế từ tiến trình cha:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảng kiểm soát, chọn mục con Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng.

  Cấu hình của thành phần Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Nhấn nút Ứng dụng.

  Việc này sẽ mở ra thẻ Quy tắc quản lý ứng dụng trong cửa sổ Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng.

 4. Chọn ứng dụng cần thiết.
 5. Từ menu ngữ cảnh của ứng dụng, chọn Quy tắc ứng dụng.

  Cửa sổ Quy tắc quản lý ứng dụng sẽ được mở ra.

 6. Trong cửa sổ Quy tắc quản lý ứng dụng, chọn thẻ Loại trừ.
 7. Chọn hộp kiểm Không kế thừa những hạn chế của tiến trình cha (ứng dụng).
 8. Nhấn OK.
 9. Trong cửa sổ Ứng dụng, nhấn OK.
 10. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.