Chọn chế độ chạy cho tác vụ kiểm tra tính toàn vẹn

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 134131

Để chọn chế độ chạy cho tác vụ kiểm tra tính toàn vẹn:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Tác vụ được lập lịch, chọn Kiểm tra tính toàn vẹn.

  Cấu hình tác vụ kiểm tra tính toàn vẹn sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Trong mục Chế độ chạy, chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Nếu bạn muốn khởi chạy thủ công tác vụ kiểm tra tính toàn vẹn, chọn Thủ công.
  • Nếu bạn muốn thiết lập một lịch khởi động tác vụ kiểm tra tính toàn vẹn, chọn Theo lập lịch.
 4. Nếu bạn đã chọn mục Theo lập lịch ở bước trước, quy định cấu hình của lịch chạy tác vụ. Để làm điều này:
  1. Trong danh sách thả xuống Tần suất, quy định khi nào thì chạy tác vụ kiểm tra tính toàn vẹn. Chọn một trong các tùy chọn sau: Phút, Giờ, Ngày, Mỗi tuần, Vào một thời điểm được chỉ định, Mỗi tháng, hoặc Sau khi ứng dụng khởi động.
  2. Tùy thuộc vào các mục được chọn từ danh sách thả xuống Tần suất, quy định giá trị cho cấu hình xác định thời gian khởi động tác vụ.
  3. Nếu bạn muốn Kaspersky Endpoint Security bắt đầu tác vụ kiểm tra tính toàn vẹn bị lỡ ngay khi có thể, chọn hộp kiểm Chạy các tác vụ đã bị bỏ qua.

   Nếu các đề mục Sau khi ứng dụng khởi động, Phút, hoặc Giờ được chọn từ danh sách thả xuống Tần suất, hộp kiểm Chạy các tác vụ đã bị bỏ qua sẽ không thể được sử dụng.

  4. Nếu bạn muốn Kaspersky Endpoint Security tạm ngưng một tác vụ khi tài nguyên máy tính bị hạn chế, chọn hộp kiểm Chỉ chạy khi máy tính đang rảnh.

   Tùy chọn lịch này giúp tiết kiệm tài nguyên máy tính.

 5. Nhấn OK.
 6. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.