Een toegangsregel voor webbronnen toevoegen en bewerken

26 februari 2021

ID 123289

Zo voegt u een toegangsregel voor webbronnen toe en bewerkt u er een:

 1. Open het venster met de programma-instellingen.
 2. Selecteer in het gedeelte Endpoint-controle links in het venster het subgedeelte Webcontrole.

  Rechts in het venster ziet u de instellingen van het onderdeel Webcontrole.

 3. Voer een van de volgende acties uit:
  • Klik op de knop Toevoegen om een regel toe te voegen.
  • Als u een regel wilt bewerken, selecteert u de regel in de tabel en klikt u op de knop Bewerken.

  Het venster Regel voor toegang tot webbronnen wordt geopend.

 4. Geef de instellingen van de regel op of bewerk ze. Hiertoe doet u het volgende:
  1. Typ of bewerk in het veld Naam de naam van de regel.
  2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Filter inhoud de vereiste optie:
   • Alle inhoud.
   • Op inhoudscategorieën.
   • Op gegevenstypen.
   • Op inhoudscategorieën en gegevenstypen.
  3. Als een andere optie dan Alle inhoud is geselecteerd, worden gedeelten geopend waarin u de inhoudscategorieën en/of de gegevenstypen kunt selecteren. Schakel de selectievakjes naast de namen van de vereiste inhoudscategorieën en/of gegevenstypen in.

   Met de inschakeling van het selectievakje naast de naam van een inhoudscategorie en/of een gegevenstype past Kaspersky Endpoint Security de regel voor de controle van de toegang tot webbronnen die tot de geselecteerde inhoudscategorieën en/of gegevenstypen behoren toe.

  4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Pas toe op adressen de vereiste optie:
   • Op alle adressen.
   • Op individuele adressen.
  5. Als de optie Op individuele adressen is geselecteerd, wordt een gedeelte geopend waarin u een lijst met webbronnen kunt aanmaken. U kunt de adressen van webbronnen toevoegen of bewerken met de knoppen Toevoegen, Bewerken en Verwijderen.
  6. Schakel het selectievakje Geef gebruikers en/of groepen op.
  7. Klik op de knop Selecteren.

   Het venster Gebruikers of groepen selecteren wordt in Microsoft Windows geopend.

  8. Geef de lijst met gebruikers en/of groepen van gebruikers op waarvoor de toegang tot webbronnen die in de regel zijn beschreven wordt toegestaan of geblokkeerd of bewerk de lijst.
  9. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Actie de vereiste optie:
   • Toestaan Als deze waarde is geselecteerd, wordt de toegang tot webbronnen die aan de parameters van de regel voldoen toegestaan door Kaspersky Endpoint Security.
   • Blokkeren Als deze waarde is geselecteerd, wordt de toegang tot webbronnen die aan de parameters van de regel voldoen geblokkeerd door Kaspersky Endpoint Security.
   • Waarschuwen. Als deze waarde is geselecteerd, toont Kaspersky Endpoint Security een waarschuwing met de melding dat een webbron ongewenst is wanneer de gebruiker webbronnen probeert te openen die aan de regel voldoen. Met de koppelingen in het waarschuwingsbericht kan de gebruiker toegang tot de opgevraagde webbron krijgen.
  10. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Regelplanning de naam van de noodzakelijke planning of maak een nieuwe planning op basis van de geselecteerde regelplanning. Hiertoe doet u het volgende:
   1. Klik naast de vervolgkeuzelijst Regelplanning op de knop Instellingen.

    Het venster Regelplanning wordt geopend.

   2. Als u een periode wanneer de regel niet van toepassing is wilt toevoegen aan de regelplanning, klikt u in de tabel met de regelplanning op de cellen die overeenkomen met de tijd en de dag van de week die u wilt selecteren.

    De kleur van de cellen wordt grijs.

   3. Als u een periode wanneer de regel van toepassing is wilt vervangen door een periode wanneer de regel niet van toepassing is, klikt u op de grijze cellen in de tabel die overeenkomen met de tijd en de dag van de week die u wilt selecteren.

    De kleur van de cellen wordt groen.

   4. Klik op de knop Opslaan als.

    Het venster Naam regelplanning wordt geopend.

   5. Typ een naam voor de regelplanning of laat de voorgestelde standaardnaam ongewijzigd.
   6. Klik op OK.
 5. Klik in het venster Regel voor toegang tot webbronnen op OK.
 6. Klik op de knop Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.