Bổ sung và sửa một quy tắc truy cập tài nguyên web

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123289

Để bổ sung hoặc sửa một quy tắc truy cập tài nguyên web

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Ở phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảng kiểm soát, chọn mục con Kiểm soát web.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Kiểm soát web sẽ được hiển thị.

 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để bổ sung một quy tắc, nhấn vào nút Thêm.
  • Nếu bạn muốn sửa một quy tắc, chọn quy tắc đó trong bảng và nhấn nút Chỉnh sửa.

  Cửa sổ Quy tắc truy cập tài nguyên web sẽ được mở ra.

 4. Nhập hoặc sửa cấu hình của quy tắc. Để làm điều này:
  1. Trong trường Tên, nhập hoặc sửa tên của quy tắc.
  2. Từ danh sách thả xuống Lọc nội dung, chọn tùy chọn được yêu cầu:
   • Bất kỳ nội dung.
   • Theo danh mục nội dụng.
   • Theo loại dữ liệu.
   • Theo danh mục nội dung và loại dữ liệu.
  3. Nếu một tùy chọn ngoài Bất kỳ nội dung được lựa chọn, các mục sẽ được mở ra cho hạng mục nội dung và / hoặc kiểu dữ liệu được lựa chọn. Chọn hộp kiểm cạnh tên của hạng mục nội dung và / hoặc kiểu dữ liệu được lựa chọn.

   Việc lựa chọn hộp kiểm cạnh tên của một hạng mục nội dung và / hoặc kiểu dữ liệu đồng nghĩa với việc Kaspersky Endpoint Security sẽ áp dụng quy tắc kiểm soát truy cập đến các tài nguyên web thuộc hạng mục nội dung và / hoặc kiểu dữ liệu được lựa chọn.

  4. Từ danh sách thả xuống Áp dụng cho địa chỉ, chọn tùy chọn được yêu cầu:
   • Đến tất cả các địa chỉ.
   • Đến các địa chỉ được chỉ định.
  5. Nếu tùy chọn Đến các địa chỉ được chỉ định được lựa chọn, một mục sẽ được mở ra, ở đó bạn có thể tạo một danh sách các tài nguyên web. Bạn có thể bổ sung hoặc sửa các địa chỉ tài nguyên web bằng cách sử dụng các nút Thêm, Chỉnh sửa, và Gỡ bỏ.
  6. Chọn hộp kiểm Chỉ định người dùng và / hoặc nhóm.
  7. Nhấn nút Lựa chọn.

   Cửa sổ Chọn Người dùng hoặc Nhóm Người dùng trong Microsoft Windows sẽ được mở ra.

  8. Quy định hoặc sửa danh sách người dùng và / hoặc nhóm người dùng được phép hoặc bị chặn truy cập đến các tài nguyên web được mô tả trong quy tắc.
  9. Từ danh sách thả xuống Hành động, chọn tùy chọn được yêu cầu:
   • Cho phép Nếu giá trị này được lựa chọn, Kaspersky Endpoint Security sẽ cho phép truy cập đến các tài nguyên web khớp với các tham số của quy tắc.
   • Ngăn chặn Nếu giá trị này được lựa chọn, Kaspersky Endpoint Security sẽ chặn truy cập đến các tài nguyên web khớp với các tham số của quy tắc.
   • Cảnh báo. Nếu giá trị này được lựa chọn, Kaspersky Endpoint Security sẽ hiển thị cảnh báo rằng một tài nguyên web là không mong muốn khi người dùng cố gắng truy cập các tài nguyên web khớp với quy tắc. Qua việc sử dụng các liên kết trong cảnh báo, người dùng có thể yêu cầu quyền truy cập đến tài nguyên web này.
  10. Trong danh sách thả xuống Quy tắc lập lịch, chọn tên của lịch cần thiết hoặc tạo một lịch mới dựa trên lịch quy tắc được lựa chọn. Để làm điều này:
   1. Đối diện danh sách thả xuống Quy tắc lập lịch, nhấn nút Cấu hình.

    Cửa sổ Quy tắc lập lịch sẽ được mở ra.

   2. Để thêm một khoảng thời gian vào lịch quy tắc mà trong đó quy tắc không được áp dụng, trong bảng hiển thị lịch quy tắc, nhấn vào ô trong bảng tương ứng với thời gian và ngày trong tuần mà bạn muốn lựa chọn.

    Màu sắc của ô sẽ chuyển sang màu xám.

   3. Để thay thế một khoảng thời gian trong đó quy tắc được áp dụng với một khoảng thời gian mà trong đó quy tắc không được áp dụng, nhấn vào ô màu xám trong bảng tương ứng với thời gian và ngày trong tuần mà bạn muốn lựa chọn.

    Màu sắc của ô sẽ chuyển sang màu xanh.

   4. Nhấp vào nút Lưu dưới dạng.

    Cửa sổ Tên quy tắc lập lịch sẽ được mở ra.

   5. Nhập một tên của lịch quy tắc hoặc sử dụng tên mặc định được đề xuất.
   6. Nhấn OK.
 5. Trong cửa sổ Quy tắc truy cập tài nguyên web, nhấn OK.
 6. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.