Bắt đầu, dừng, tạm ngưng và khôi phục một tác vụ

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123304

Nếu ứng dụng Kaspersky Endpoint Security đang chạy trên một máy khách, bạn có thể bắt đầu, dừng, tạm ngưng và khôi phục một tác vụ trên máy khách này thông qua Kaspersky Security Center. Khi Kaspersky Endpoint Security được tạm ngưng, việc chạy các tác vụ sẽ bị tạm ngưng và bạn không thể bắt đầu, dừng, tạm ngưng hay khôi phục một tác vụ thông qua Kaspersky Security Center.

Để bắt đầu, dừng, tạm ngưng hoặc khôi phục một tác vụ cục bộ:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong thư mục Quản lý thiết bị của cây Bảng điều khiển Quản trị, mở thư mục với tên của nhóm quản trị chứa máy khách liên quan.
 3. Trong không gian làm việc, chọn thẻ Các thiết bị.
 4. Chọn máy tính mà trên đó bạn muốn bắt đầu, dừng, tạm ngưng hoặc khôi phục một tác vụ cục bộ.
 5. Phải chuột để hiển thị menu ngữ cảnh của máy khách và chọn Thuộc tính.

  Một cửa sổ thuộc tính máy khách sẽ được mở ra.

 6. Lựa chọn mục Tác vụ.

  Một danh sách tác vụ cục bộ sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 7. Chọn một tác vụ cục bộ mà bạn muốn bắt đầu, dừng, tạm ngưng hoặc khôi phục.
 8. Thực hiện hành động cần thiết trên tác vụ bằng cách sử dụng một trong các phương thức sau đây:
  • Nhấp chuột phải để mở menu ngữ cảnh của tác vụ cục bộ và chọn Chạy / Dừng / Tạm ngưng / Khôi phục.
  • Để bắt đầu hoặc dừng một tác vụ cục bộ, nhấn nút / ở phần bên phải của danh sách tác vụ cục bộ.
  • Làm các bước sau:
   1. Nhấn nút Thuộc tính ở dưới danh sách tác vụ cục bộ, hoặc chọn Thuộc tính trong menu ngữ cảnh tác vụ.

    Cửa sổ Thuộc tính: <Tác vụ> sẽ được mở ra.

   2. Trên thẻ Tổng quát, nhấn nút Chạy / Dừng / Tạm ngưng / Khôi phục.

Để bắt đầu, dừng, tạm ngưng hoặc khôi phục một tác vụ nhóm:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong thư mục Quản lý thiết bị của cây Bảng điều khiển Quản trị, mở thư mục với tên của nhóm quản trị mà bạn muốn bắt đầu, dừng, tạm ngưng hoặc khôi phục một tác vụ nhóm.
 3. Chọn thẻ Tác vụ trong không gian làm việc.

  Các tác vụ nhóm sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 4. Chọn một tác vụ nhóm mà bạn muốn bắt đầu, dừng, tạm ngưng hoặc khôi phục.
 5. Thực hiện hành động cần thiết trên tác vụ bằng cách sử dụng một trong các phương thức sau đây:
  • Trong menu ngữ cảnh của tác vụ nhóm, chọn Chạy / Dừng / Tạm ngưng / Khôi phục.
  • Nhấn vào nút / ở phần bên phải của cửa sổ để bắt đầu hoặc dừng một tác vụ nhóm.
  • Làm các bước sau:
   1. Nhấn vào liên kết Cấu hình Tác vụ ở phần bên phải không gian làm việc của Bảng điều khiển Quản trị, hoặc chọn Thuộc tính trong menu ngữ cảnh tác vụ.

    Cửa sổ Thuộc tính: <Tác vụ> sẽ được mở ra.

   2. Trên thẻ Tổng quát, nhấn nút Chạy / Dừng / Tạm ngưng / Khôi phục.

Để bắt đầu, dừng, tạm ngưng hoặc khôi phục một tác vụ cho một nhóm máy tính được lựa chọn:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong thư mục Tác vụ của cây Bảng điều khiển Quản trị, chọn tác vụ cho các máy tính được lựa chọn mà bạn muốn bắt đầu, dừng, tạm ngưng hoặc khôi phục.
 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Trong menu ngữ cảnh của tác vụ, chọn Chạy / Dừng / Tạm ngưng / Khôi phục.
  • Nhấn vào nút / ở phần bên phải của cửa sổ để bắt đầu hoặc dừng tác vụ cho các máy tính được quy định.
  • Làm các bước sau:
   1. Nhấn vào liên kết Cấu hình Tác vụ ở phần bên phải không gian làm việc của Bảng điều khiển Quản trị, hoặc chọn Thuộc tính trong menu ngữ cảnh tác vụ.

    Cửa sổ Thuộc tính: <Tác vụ> sẽ được mở ra.

   2. Trên thẻ Tổng quát, nhấn nút Chạy / Dừng / Tạm ngưng / Khôi phục.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.