Thêm một quy tắc mã hóa cho ổ đĩa di động

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123493

Để thêm một quy tắc mã hóa cho ổ đĩa di động:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong thư mục Quản lý thiết bị của cây Bảng điều khiển Quản trị, mở thư mục với tên của nhóm quản trị mà bạn muốn thêm các quy tắc mã hóa ổ đĩa di động.
 3. Trong không gian làm việc, chọn thẻ Chính sách.
 4. Chọn chính sách cần thiết.
 5. Mở cửa sổ Thuộc tính: <Tên chính sách> sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
  • Trong menu ngữ cảnh của chính sách, chọn Thuộc tính.
  • Nhấn vào liên kết Thiết lập chính sách được đặt ở phần bên phải của không gian làm việc của Bảng điều khiển Quản trị.
 6. Trong mục Mã hóa dữ liệu, chọn mục con Mã hóa ổ đĩa di động.
 7. Nhấn trái chuột lên nút Thêm, và trong danh sách thả xuống chọn một trong các đề mục sau:
  • Nếu bạn muốn thêm quy tắc mã hóa cho các ổ đĩa di động nằm trong danh sách các thiết bị được tin tưởng của thành phần Kiểm soát Thiết bị, chọn Từ danh sách các thiết bị tin tưởng cùa chính sách này.

   Cửa sổ Thêm thiết bị vào danh sách các thiết bị tin tưởng sẽ được mở ra.

  • Nếu bạn muốn thêm quy tắc mã hóa cho các ổ đĩa di động nằm trong danh sách Kaspersky Security Center, chọn Từ danh sách thiết bị của Kaspersky Security Center.

   Cửa sổ Thêm các thiết bị vào danh sách Kaspersky Security Center sẽ được mở ra.

 8. Nếu bạn đã chọn Từ danh sách thiết bị của Kaspersky Security Center ở bước trước, hãy quy định bộ lọc để hiển thị các thiết bị trong bảng. Để làm điều này:
  1. Quy định giá trị của các tham số sau: Hiển thị các thiết bị trong bảng được định nghĩa sau, Loại thiết bị, Tên, Máy tính, và Kaspersky Disk Encryption.
  2. Nhấn vào nút Làm mới.
 9. Trong cột Loại thiết bị, chọn hộp kiểm đối diện tên của các ổ đĩa di động mà bạn muốn tạo quy tắc mã hóa.
 10. Trong danh sách thả xuống Chế độ mã hóa cho thiết bị đã được chọn, chọn hành động được thực hiện bởi Kaspersky Endpoint Security trên các tập tin được lưu trữ trên các ổ đĩa di động được chọn.
 11. Chọn hộp kiểm Chế độ lưu động nếu bạn muốn Kaspersky Endpoint Security chuẩn bị các ổ đĩa di động trước khi mã hóa, để bạn có thể sử dụng các tập tin được mã hóa trên chúng trong chế độ lưu động.

  Chế độ lưu động cho phép bạn sử dụng các tập tin được mã hóa trên các ổ đĩa di động kết nối đến các máy tính không có chức năng mã hóa.

 12. Chọn hộp kiểm Chỉ mã hóa dung lượng ổ đĩa được sử dụng nếu bạn muốn Kaspersky Endpoint Security chỉ mã hóa các vùng ổ đĩa có lưu trữ tập tin.

  Nếu bạn đang áp dụng mã hóa trên một ổ đĩa đang được sử dụng, bạn nên mã hóa toàn bộ ổ đĩa. Điều này đảm bảo mọi dữ liệu đều được bảo vệ - kể cả những dữ liệu đã bị xóa có thể vẫn chứa thông tin truy hồi được. Chức năng Chỉ mã hóa dung lượng ổ đĩa được sử dụng được khuyến nghị cho các ổ đĩa mới chưa được sử dụng trước đây.

  Nếu một thiết bị đã được mã hóa từ trước sử dụng chức năng Chỉ mã hóa dung lượng ổ đĩa được sử dụng, sau khi áp dụng một chính sách trong chế độ Mã hóa toàn bộ ổ đĩa di động, các khu vực không chứa tập tin vẫn sẽ không được mã hóa.

 13. Trong danh sách thả xuống Hành động cho thiết bị đã được chọn trước đó, chọn hành động được thực thi bởi Kaspersky Endpoint Security theo các quy tắc mã hóa đã được quy định từ trước cho ổ đĩa di động:
  • Nếu bạn muốn quy tắc mã hóa đã được tạo từ trước cho ổ đĩa di động không được thay đổi, chọn Bỏ qua.
  • Nếu bạn muốn thay thế một quy tắc mã hóa đã được tạo từ trước cho một ổ đĩa di động với một quy tắc mới, chọn Cập nhật.
 14. Nhấn OK.

  Các dòng chứa tham số của quy tắc mã hóa được tạo sẽ xuất hiện trong bảng Quy tắc tùy chỉnh.

 15. Nhấn OK để lưu thay đổi.

Các quy tắc mã hóa ổ đĩa di động vừa được thêm sẽ được áp dụng cho các ổ đĩa di động kết nối đến bất kỳ máy tính nào được kiểm soát bởi chính sách đã thay đổi của Kaspersky Security Center.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.