Sửa mẫu thông điệp Kiểm soát web

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128057

Tùy thuộc vào kiểu hành động được quy định trong thuộc tính của các quy tắc Kiểm soát web, Kaspersky Endpoint Security sẽ hiển thị một thông điệp về một trong những kiểu hành động sau đây khi người dùng cố gắng truy cập các tài nguyên Internet (ứng dụng sẽ thay thế một trang HTML với một thông điệp phản hồi từ máy chủ HTTP):

 • Thông điệp cảnh báo. Thông điệp này sẽ cảnh báo với người dùng rằng việc truy cập tài nguyên web này là không được khuyến khích và / hoặc vi phạm chính sách bảo mật doanh nghiệp. Kaspersky Endpoint Security sẽ hiển thị một thông điệp cảnh báo nếu tùy chọn Cảnh báo được chọn từ danh sách thả xuống Hành động trong cấu hình quy tắc mô tả tài nguyên web này.

  Nếu người dùng tin rằng cảnh báo này là nhầm lẫn, người dùng có thể nhấn vào liên kết trong cảnh báo để gửi một thông điệp được tạo sẵn đến quản trị viên mạng doanh nghiệp cục bộ.

 • Thông điệp báo cáo việc chặn một tài nguyên web. Kaspersky Endpoint Security hiển thị thông điệp rằng một tài nguyên web sẽ bị chặn nếu tùy chọn Ngăn chặn được chọn từ danh sách thả xuống Hành động trong cấu hình quy tắc mô tả tài nguyên web này.

  Nếu người dùng tin rằng tài nguyên web này đã bị chặn nhầm, người dùng có thể nhấn vào liên kết trong thông điệp chặn tài nguyên web để gửi một thông điệp được tạo sẵn đến quản trị viên mạng doanh nghiệp cục bộ.

Các mẫu đặc biệt cũng được cung cấp cho thông điệp cảnh báo, thông điệp rằng một tài nguyên web đã bị chặn, và thông điệp được gửi đến quản trị viên mạng LAN. Bạn có thể sửa nội dung của chúng.

Để thay đổi mẫu thông điệp Kiểm soát web:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Ở phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảng kiểm soát, chọn mục con Kiểm soát web.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Kiểm soát web sẽ được hiển thị.

 3. Ở phía bên phải của cửa sổ, bấm vào nút Mẫu.

  Cửa sổ Tin nhắn mẫu sẽ được mở ra.

 4. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn muốn sửa mẫu thông điệp cảnh báo người dùng về việc truy cập một tài nguyên web, chọn thẻ Cảnh báo.
  • Nếu bạn muốn sửa mẫu thông điệp báo rằng việc truy cập đến một tài nguyên web đã bị chặn, chọn thẻ Thông báo.
  • Để sửa mẫu thông điệp được gửi đến quản trị viên, chọn thẻ Thông điệp đến quản trị viên.
 5. Sửa mẫu thông điệp. Bạn cũng có thể sử dụng danh sách thả xuống Biến số, cũng như các nút Mặc định và Liên kết (nút này không khả dụng trên thẻ Thông điệp đến quản trị viên).
 6. Nhấn OK.
 7. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.