Xem tin nhắn của người dùng trong kho lưu trữ sự kiện của Kaspersky Security Center

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128163

Các thành phần Kiểm soát ứng dụng khởi động, Kiểm soát Thiết bị và Kiểm soát web cho phép người dùng LAN với máy tính cài đặt Kaspersky Endpoint Security có thể gửi tin nhắn đến quản trị viên.

Một người dùng có thể gửi các thông điệp đến quản trị viên bằng hai cách:

 • Dưới dạng một sự kiện trong kho lưu trữ sự kiện của Kaspersky Security Center.

  Sự kiện của người dùng sẽ được gửi đến kho lưu trữ sự kiện Kaspersky Security Center nếu ứng dụng Kaspersky Endpoint Security được cài đặt trên máy tính của người dùng đang hoạt động với một chính sách còn hiệu lực.

 • Dưới dạng một email.

  Thông tin của người dùng sẽ được gửi qua email nếu ứng dụng Kaspersky Endpoint Security được cài đặt trên máy tính của người dùng đang không sử dụng một chính sách, hoặc đang sử dụng một chính sách ngoài văn phòng.

Để xem tin nhắn của người dùng trong kho lưu trữ sự kiện của Kaspersky Security Center:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong nút Máy chủ Quản trị của cây Bảng điều khiển Quản trị, chọn thẻ Sự kiện.

  Không gian làm việc của Kaspersky Security Center sẽ hiển thị tất cả các sự kiện xảy ra trong quá trình hoạt động của Kaspersky Endpoint Security, bao gồm các thông điệp được gửi đến quản trị viên từ người dùng mạng LAN.

 3. Để thiết lập bộ lọc sự kiện, trong danh sách thả xuống Chọn sự kiện, chọn Yêu cầu của người dùng.
 4. Chọn tin nhắn để gửi đến quản trị viên.
 5. Mở ra cửa sổ Cấu hình sự kiện bằng một trong các cách sau:
  • Phải chuột vào sự kiện. Trong menu ngữ cảnh được mở ra, chọn Thuộc tính.
  • Nhấn vào nút Mở cửa sổ thuộc tính sự kiện ở phần bên phải của không gian làm việc của Bảng điều khiển Quản trị.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.